UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Modul 22 – Arhitektonske konstrukcije i organizacija građenja

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 22.1. – Arhitektonske konstrukcije 3

Obaveštavaju se studenti 3. godine Osnovnih akademskih studija koji su u januarskom ispitnom roku POLOŽILI ispit iz predmeta Arhitektonske konstrukcije 3 da u četvrtak 6.03.2014. godine u 10.30 časova dođu po sledećem rasporedu:

 • kabinet 250 – studenti koji su vežbali kod doc. mr Budimira Sudimca i ass. Tatjane Kosić,
 • kabinet 350 – studenti koji su vežbali kod doc. dr Jasne Čikić-Tovarović i ass. Uroša Vesića.

Tom prilikom studenti treba da profesoru, docentu i asistentu pokažu svoj portfolio predmeta AK3.
Studenti su u obavezi da sa sobom ponesu:

 • korice 50×70 cm (sa podacima naznačenim u Uputstvu za pakovanje portfolija predmeta),
 • Kolokvijum 1. (Projekat 1. PROJEKAT – PREFABRIKOVANA ZGRADA U ARMIRANOM BETONU,
 • Kolokvijum 2. (PROJEKAT – PREFABRIKOVANA ZGRADA U DRVETU), ukoliko se Kolokvijumi (1. i 2.) nalaze kod docenta odnosno asistenta kod koga su studenti vežbali, tom prilikom će student dobiti svoje radove i kompletirati portfolio predmeta na licu mesta,
 • odštampan obrazac kurikuluma predmeta,
 • tekst zadatka,
 • OBAVEZNO PRILOŽITI SVE SKICE koje prikazuju rad studenta u toku semestra, potpisane imenom studenta i parafirane od strane asistenta ili docenta na vežbama,
 • 2 primerka zapisnika o ocenjivanju sa popunjenim podacima o studentu.

Uslov za dobijanje potpisanog zapisnika o ocenjivanju od strane profesora, kao potvrde o uspešno savladanoj materiji i položenom ispitu iz predmeta AK3 je kompletiran portfolio predmeta dat na uvid i položen ispit.
Student je u obavezi da čuva portfolio predmeta kao i jedan primerak potpisanog zapisnika o ocenjivanju. Drugi primerak potpisanog zapisnika o ocenjivanju profesor predaje Studentskoj službi.
Studenti koji NISU POLOŽILI ispit u ovom roku, portfolio predmeta će doneti profesoru na uvid u narednom ispitnom roku u kome polože ispit.

Iz kabineta