УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 22 – Архитектонске конструкције и организација грађења Date: 10/12/2013 Кључне речи:

Модул 22 – Архитектонске конструкције и организација грађења

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 22 – Архитектонске конструкције и организација грађења: Курс 22.1. – Архитектонске конструкције 3

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 5. семестар Основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Среда:
предавања – 14:00-16:00 часова,
прва група вежби – 16:00-17:00 часова,
друга група вежби – 17:00-18:00 часова,
трећа група вежби – 18:00-19:00 часова.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Испит – према терминском плану одржавања испита.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
I пројекат – колоквијум, Префабрикација у армираном бетону, је 8. радне недеље, у среду, 13. новембра 2013. године.
II пројекат – колоквијум, Префабрикација у дрвету, је 17. радне недеље, у среду, 16. јануара 2014. године.

НАСТАВНИК:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор
др Јелена Ивановић Шекуларац, ванредни професор

САРАДНИЦИ У НАСТАВИ:
др Јасна Чикић Товаровић, доцент (3×1 час вежби)
мр Будимир Судимац, доцент (3×1 час вежби)
арх. Татјана Косић, асистент (3×1 час вежби)
арх. Урош Весић, асистент (3×1 час вежби)

БРОЈ КАБИНЕТА: 250 и 350

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218750 и +381 11 3218778

ЕМАИЛ:
akrstic@arh.bg.ac.rs
jelenais@sezampro.rs

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Упознавање са основним принципима индустријализоване и префабриковане градње.
Стицање основних знања о индустријским системима градње префабрикованих скелетних и панелних објеката реализованих у армираном бетону и у дрвету. Упознавање са логиком пројектовања, конструисања и градње објеката са скелетном и панелном армирано-бетонском и дрвеном префабрикованом конструкцијом, префабрикованим и полупрефабрикованим масивним и лаким фасадним склоповима и принципима пројектовања и извођења спојева.
Циљ наставе на овом предмету је унапређење постојећег знања из области архитектонских конструкција, уз упознавање са принципима и системима индустријске градње, као неопходних знања у даљем успешном савладавању наставног програма на мастер студијама.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Пројектовање у индустријским системима градње као посебне области архитектонских конструкција. Префабриковани начини градње у армираном бетону и дрвету. Упознавање са принципима индустријализоване и префабриковане градње, логиком пројектовања и градње префабрикованих објеката. Упућивање у основне концепте, склопове и елементе материјализације панелних и скелетних армирано-бетонских и дрвених префабрикованих објеката и принципе пројектовања и извођења спојева.
Кроз наставу, студенти се упознају и са мерама заштите од пожара.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава се обавезно одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада: предавања еx-катедра и индивидуални пројекти.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - III година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – III година:

Филтер