УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Модул 22 – Архитектонске конструкције и организација грађења

Обавештење

Предмет:

Курс 22.1. – Архитектонске конструкције 3

Обавештавају се студенти 3. године Основних академских студија који су у јануарском испитном року ПОЛОЖИЛИ испит из предмета Архитектонске конструкције 3 да у четвртак 6.03.2014. године у 10.30 часова дођу по следећем распореду:

 • кабинет 250 – студенти који су вежбали код доц. мр Будимира Судимца и асс. Татјане Косић,
 • кабинет 350 – студенти који су вежбали код доц. др Јасне Чикић-Товаровић и асс. Уроша Весића.

Том приликом студенти треба да професору, доценту и асистенту покажу свој портфолио предмета АК3.
Студенти су у обавези да са собом понесу:

 • корице 50×70 cm (са подацима назначеним у Упутству за паковање портфолија предмета),
 • Колоквијум 1. (Пројекат 1. ПРОЈЕКАТ – ПРЕФАБРИКОВАНА ЗГРАДА У АРМИРАНОМ БЕТОНУ,
 • Колоквијум 2. (ПРОЈЕКАТ – ПРЕФАБРИКОВАНА ЗГРАДА У ДРВЕТУ), уколико се Колоквијуми (1. и 2.) налазе код доцента односно асистента код кога су студенти вежбали, том приликом ће студент добити своје радове и комплетирати портфолио предмета на лицу места,
 • одштампан образац курикулума предмета,
 • текст задатка,
 • ОБАВЕЗНО ПРИЛОЖИТИ СВЕ СКИЦЕ које приказују рад студента у току семестра, потписане именом студента и парафиране од стране асистента или доцента на вежбама,
 • 2 примерка записника о оцењивању са попуњеним подацима о студенту.

Услов за добијање потписаног записника о оцењивању од стране професора, као потврде о успешно савладаној материји и положеном испиту из предмета АК3 је комплетиран портфолио предмета дат на увид и положен испит.
Студент је у обавези да чува портфолио предмета као и један примерак потписаног записника о оцењивању. Други примерак потписаног записника о оцењивању професор предаје Студентској служби.
Студенти који НИСУ ПОЛОЖИЛИ испит у овом року, портфолио предмета ће донети професору на увид у наредном испитном року у коме положе испит.

Из кабинета