УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Стручнa екскурзијa

У склопу академских курсева на Интегралном урбанизму, руководилаца Проф. др Еве Ваништа Лазаревић, Проф. др Мирјане Ротер Благојевић и Проф. др Александре Ђукић, 03. и 04. априла 2013. године организована је стручна екскурзија/радионица, обилазак предметног полигона (општине Деспотовац и Жагубица) и разговор са представницима локалне управе и грађанима.

У оквиру предмета је остварена сарадња са Министарством културе и информисања, које је и финансирало екскурзију. Након уводних истраживања о теми, података из литературе и са интернета о подручју Ресава-Млава, студенти подељени у три групе за рад (кроз историјску, архитектонску и урбанистичку анализу) су на основу литературе и сагледавања постојећег стања на полигону мапирали историјске, културне, градитељске и природне вредности подручја Ресава – Млава.

У Свечаној сали Народне библиотеке у Деспотовцу, кроз текст, цртеже и фотографије дате у дигиталним презентацијама, изложили су резултате својих истраживања и анализа. Након презентација се развила садржајна и корисна дискусија са стручњацима из разних области из локалне заједнице, везана за проблеме и могућности локалног развоја простора Деспотовца и околине. Након дискусије, урађена је заједничка SWОТ анализа предметног полигона, кроз коју су дате јаке и слабе тачке подручја, могућности и претње даљем развоју, што ће бити значајна подлога студентима за њихов даљи рад.