UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Stručna ekskurzija

U sklopu akademskih kurseva na Integralnom urbanizmu, rukovodilaca Prof. dr Eve Vaništa Lazarević, Prof. dr Mirjane Roter Blagojević i Prof. dr Aleksandre Đukić, 03. i 04. aprila 2013. godine organizovana je stručna ekskurzija/radionica, obilazak predmetnog poligona (opštine Despotovac i Žagubica) i razgovor sa predstavnicima lokalne uprave i građanima.

U okviru predmeta je ostvarena saradnja sa Ministarstvom kulture i informisanja, koje je i finansiralo ekskurziju. Nakon uvodnih istraživanja o temi, podataka iz literature i sa interneta o području Resava-Mlava, studenti podeljeni u tri grupe za rad (kroz istorijsku, arhitektonsku i urbanističku analizu) su na osnovu literature i sagledavanja postojećeg stanja na poligonu mapirali istorijske, kulturne, graditeljske i prirodne vrednosti područja Resava – Mlava.

U Svečanoj sali Narodne biblioteke u Despotovcu, kroz tekst, crteže i fotografije date u digitalnim prezentacijama, izložili su rezultate svojih istraživanja i analiza. Nakon prezentacija se razvila sadržajna i korisna diskusija sa stručnjacima iz raznih oblasti iz lokalne zajednice, vezana za probleme i mogućnosti lokalnog razvoja prostora Despotovca i okoline. Nakon diskusije, urađena je zajednička SWOT analiza predmetnog poligona, kroz koju su date jake i slabe tačke područja, mogućnosti i pretnje daljem razvoju, što će biti značajna podloga studentima za njihov dalji rad.