УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Студијски боравак студената Архитектонског факултета у Парку природе Стара планина и селима Покревеник, Добри До, Нишор и Копривштица, град Пирот

Студенти и наставници Архитектонског факултета су у периоду од  26 – 28. април 2024. године боравили у заштићеном природном добру Парк природе Стара планина и селима Покревеник, Добри До, Нишор и Копривштица, град Пирот. Села се налазе у окружењу изузетних природних вредности и имају богато материјално и нематеријално културно наслеђе.

Slika 1

Студијски боравак студената је организован у сарадњи са Славком Костадиновићем, председником МЗ Покревеник, и Александром Панићем, активистом покрета ОРСП, и реализован уз подршку мештана и њихових потомака. 

Slika 2

Село Покревеник се налази на обронцима Старе планине, има 32 становника, просечне старости 68 година. Налази се у близини Завојског језера и на путу до видоковца Смиловица. Традиционалну сеоску архитектуру карактеришу кровови плевњи И кућа са каменим плочама малтерисаних блатом, камених приземља и бондрук спратова, неправилно, али складно распоређене по падини. У селу се налазе школа, омладински дом, млекара и амбуланта у коју лекар долази 2 пута месечно. 

default

Село Добри до је било једно од најбогатијих и најмногољуднијих сточарских села у Пироту – по попису из 1948 године у селу је живело 1222 становника. Данас у њему живи 27 становника, просечне старости 66,8 година, а у односу на попис из 2011. године, село је изгубило више од пола становника. Објекти у јавној својини су млекара и школа (српска основна мушка школа постоји у месту од 1844. године) и оба објекта су за потребе снимања филмова делимично саниране. 

Slika 4

Село Копривштица се налази у зони заштите природе 3. степена у оквиру ППППН Парка природе Стара планина, као и Покревеник и Добри До. Има 26 становника просечне старости 71 године, што је скоро 50% мање у односу на претходни попис. У селу се налазе сеоска школа и месни дом, који се иако је у добром стању, не користи. Мештани су покренули изградњу цркве. 

Slika 5

Село Нишор се налази на 7км од града Пирота. Има 33 становника просечне старости 65 година. Село је годинама имало проблем са водоснабдевањем, док 2022. године није добило водоводну мрежу. У селу се налазе млекара, школа и објекат у ком су продавница, која већ дуго не ради, просторије месне заједнице које се користе за време избора и амбуланта у коју лекар долази на две недеље.  

Студијски боравак је организован у оквиру изборног предмета „Архитекте и грађанске иницијативе за одрживи развој“ на I години Мастер и IV години Интегрисаних академских студија (ЗИ2У06, изборни блок МЗ123). Настава на предмету се по шести пут одвија у оквиру СТАРА КАО НОВА иницијативе за обнову села, која подразумева сарадњу студената и наставника са удружењима и становницима старопланинских села и друштвено ангажованим експертима у области заштите природног и културног наслеђа. Основни циљ инцијативе је повезивање наставног процеса и реалног развојног контекста ради формулисања и реализације друштвено и еколошки одговорних и економски оправданих решења СА и ЗА локалну заједницу.

slika 6

slika 7

Предавања Александра Панића о Старој планини и еколошком активизму за очување њене природе, села и људи. Архитектонски факултет, 2. Април и кањон Владикине плоче, 27. Април 2024. године.

Тематски оквир овогодишње наставе је одрживо коришћење напуштених или неадеквано коришћених објеката у јавној својини – школа, задружних домова, домова културе, амбуланти, исл. у селима Старе планине. Ради се о објектима који најчешће имају скромну материјалну вредност, која услед деценија небриге постаје све мања, али који представљају веома значајне окоснице идентитета и духовних вредности локалних заједница. Настава је подржана и тематски повезана са научно-истраживачким пројектим EPICA Фонда за науку РС.

slika 8

slika 9

slika 10

slika 11

Школа у Копривштици. 

slika 12

slika 13

Школа у Нишору.

default

slika 15

slika 16

default

Школа у Добром Долу.  

Студенти су на позив мештана, били смештени у селу Покревеник у ком је боравила и прошлогодишња генерација млекару, израдили идејна решења њихове трансформације у места културе и заједништва, те их уз хронолошки приказ развоја села, графичке интерпретације причи и легенди о Покревенику и збирку предмета из  свакодневног живота и рада на селу, представили на међународној изложби у оквиру УЛУС манифестације Бијенале младих.

slika 18

Студенти су у селу Покревеник били смештени у домаћинствима Тодоре и Драгана Тошића и Славка Костадиновића

У току овогодишњег студијског боравка на Старој планини студенти су:

  • Обишли села Покревеник (32 становника, 68 просечна старост), Добри До (27 становника, 67 просећна старост), Копривштица (26 становника, просечна старост 71) и Нишор (33 становника, просечна старост 64) и снимили напуштене школе у Добром Долу, Нишору и Копривштици,
  • Разговарали са мештанима о објектима у јавној својини у селима (како су и за шта коришћени, како су грађени, када су престали са радом, идејма о пожељној трансформацији, да ли би желели да учествују), животу у селу сада и некада (проблеми, предности), окружењу села (која места која сматрају важним), као и потребама и идејама о пожељној будућности,
  • Представили и дискутовали са мештанима Покревеника предлоге инсталација за Покревеник којима се указује на значај историјског, материјалног и нематеријалног културног наслеђа и природних вредности за обнову села и које би тему (напуштена јавна својину као ресурс за одрживи развој села) и пројекте прошлогодишње генерације студената (одржива трансформације објеката у јавној својини у Покревенику) учинили видљивим у селу,
  • Обишли село Паклештицу и Сеоски дом и музеј који је у току 2020/21. школске године формиран у напуштеној сеоској млекари у сарадњи мештана и студената у оквиру овог предмета,
  • Обишли неколико значајних природних локалитета, као што су видиковац Смиловица, Завојско језеро, река Височица, водопад Бељаница, кањон Владикине Плоче.

slika 19

slika 20

slika 21

slika 22

Обилазак села и разговор са мештанима о животу у селу, потребама и идејама о пожељној будућности. 

slika 23

slika 24

Снимање објеката у јавној својини.  

slika 25

Студенти презентирају мештанима у месној заједници Покревеник предлоге просторних инсталација којима се указује на значај историјског, материјалног и нематеријалног културног наслеђа и природних вредности за обнову села. 

slika 26

slika 27

Obilazak prirodnog predela: vidikovac Smilovica, kanjon Vladikine ploče, vodopad Slap, Popoviča vir i vodopad Beljanica

slika 28

slika 29

Обилазак Паклештице и Сеоског дома и музеја који су формирани у оквиру СТАРА КАО НОВА иницијативе у току 2019/20. школске године у објекту напуштене сеоске млекаре у селу Паклештица. 

default

Студенти су самостално финансирали пут редовном аутобуском линијом до Пирота, превоз од Пирота до Покревеника и осталих села су реализовани уз подршку мештана и Спортског центра Пирот, били су смештени у кућама мештана без новчане надокнаде, средства за храну припремљену по повлашћеним ценама у локалној кафани је донирао Град Пирот, а средства за пиће су обезбеђена са научно-истраживачког пројекта EPICA.

Студенти:
Ленка Цветковић, Ксениа Панферова, Невена Тимотић, Анђела Радовић, Ана Димитријевић, Лана Трајковић, Анђела Недић, Мила Митровић, Марија Јоцковић, Марија Јовановић, Александар Јаковљевић, Младен Милосављевић, Елена Вићентијевић, Бојана Мирковић, Теодора Цветковић, Катарина Поповић, Миона Брадић, Мина Матковић, Христина Милачић, Софија Миоковић, Тијана Љубенковић

Предметни наставник:
др Данијела Миловановић Родић, ванредни професор

Консултанти:
Александар Панић, еколошки активиста, покрет Одбранимо реке Старе планине
др Милица Кочовић Де Санто, виша научна сарадница, Институт за економске науке, Београд
Борис Ранчев, студент Грађевинско-архитектонског факултета, Универзитет у Нишу, удружење Центар за одрживи просторни развој “балканАРХитрав” из Димитровграда

Мештани села Покревеник:
Славољуб Костадиновић, председник МЗ, Љубомир и Жељко Костадиновић, Тодора и Драган Тошић, Јовановић Витомир, Зоран Бошковић

Мештани села Паклештица:
Небојша Јовановић, Јован Јеленковић, Драган Андоновић

Мештани села Добри До:
Миливоје Манић, председник МЗ, Мирослав и Петар Ристић

Мештани села Копривштица:
Мирослав Николић, члан Савета МЗ, Десанка и Томислав Пејчић, Драгиша и Душица Лазаревић,

Мештани села Нишор:
Зоран, Слађа И Аница Најдановић

Аутори фотографија: Стара као нова

Медијски прикази студијског боравка студената на Старој планини и селу Паклештица
Пиротске вести, 26.04.2024: Студенти архитектуре из Београда на Старој планини, праве пројекте за препород уснулих старопланинских села, пренели:

Е-капија, 27.04.2024: Студенти архитектуре из Београда на Старој планини – Праве пројекте за препород старопланинских села

Naslovi.net, 27.4.2024: Студенти архитектуре из Београда на Старој планини, праве пројекте за препород уснулих старопланинских села