УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Dihotomije_06

ДИХОТОМИЈЕ
Владимир Ковач
–––
Галерија Центра за графику и визуелна истраживања “Академија” ФЛУ
Париска 16, Београд
22. фебруар – 08. март 2024.

 

Конципирана на естетици геометријске апстракције, изложба “Дихотомије” проблематизује нашу спремност да откривамо и истински промишлјамо разнолике и вишеслојне аспекте света око нас, али и света у нама. Иако су све графике осмишлјене као композиције идеално преклоплјених црних и белих слојева, где су фрагменти белина савршено “прикривени” иза црних облика, изложбени експонати неће детерминисати такве слике. Наиме, због просторности слојевите структуре, ниједан рад није могуће сагледати као његову идеалну репродукцију. У зависности од позиције опажања експоната, могуће су рецепције различитих просторних слика, заснованих на динамичкој игри позитивне и негативне форме, кроз коју нам се беле површине поступно “откривају”. Такође, неке белине, које на појединим репродукцијама доминирају у својој иконичности, у стварности постају релативизоване обликовним екстензијама. Дистанцирањем слојева дигиталних отисака на стаклу и папиру није добијен само домен просторности, него и семантичка вишеслојност и потенцијал за визуелну интеракцију. На овај начин, поставка афирмише посебност и значај сваког појединца, упућујући га на својеврсну перцептивну игру са изложеним графикама. Заснован на динамици кретања, овај процес доноси исходишта појмовног, али и емоционалног сазнања. Управо због тога, “Дихотомије” представљају и савремени графички омаж естетици супрематизма и његовом утицају на модерни покрет у архитектури, који су у првој половини прошлог века консеквентно изменили оквире креативног стваралаштва и мишљења, а тиме и саму уметност у целини, афирмишући снагу чисте и оголјене форме. Успостављањем динамичког односа међу слојевима геометризованих површина, као визуелним отклоном од појавних одлика реалног света, ствара се полигон за иманентна сазнања о том свету. Истовремено, апстрахованим визуелним језиком и сведеном геометријом, радови упућују и на неопходност сталног преиспитивања и рафинисања личних ставова и уверења, те указују на важност критичког мишлјења у савременом тренутку. [Владимир Ковач, фебруар 2024]