UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Postovi obeleženi sa ‘dr Aleksandar Videnović’

 • Seminar: Ka novim ruralnostima (Towards New Ruralities) 2019

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 17/04/2019
  / Predavanja: 18.04.2019. u 19.00! / Pozivamo vas da prisustvujute ciklusu predavanja na seminaru “Ka novim ruralnostima (Towards New Ruralities)” koji je organizovan u okviru Međunarodnog naučnog skupa AlterRurality 2019: “Metro-milieu: ruralna ekonomija kao relacioni jaz između različitih razmera stambenog prostora” (23-26.05.2019) u saradnji Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i međunarodne istraživačke organizacije ARENA (Architectural Research Network).
 • Naučna monografija: ”Obnova centara u ruralnim područjima – Novi zapisi” – dr Aleksandar Videnović

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 23/03/2018
  Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo knjigu – naučnu monografiju “Obnova centara u ruralnim područjima – Novi zapisi”, autora: van. prof. dr Aleksandra Videnovića (izdavač: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet). Monografija obuhvata prikaz pojavnih oblika u prostoru i ruralnim područjima kroz razmatranje karakteristika i specifičnosti reprezentativnih elemenata i aspekata relevantnih za obnovu centara u ruralnim područjima...
 • Izložba stručno-umetničkih ostvarenja: dr Aleksandar Videnović

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 24/01/2018
  / Otvaranje: 27.01.2018. u 12.00, sala 200 / Pozivamo Vas na otvaranje izložbe stručno-umetničkih ostvarenja (projekata i realizacija) docenta dr Aleksandra Videnovića, koja će biti otvorena u subotu, 27. januara 2018. godine u 12.00 časova u sali 200 (II sprat) Arhitektonskog fakulteta. Postavka će trajati do petka 2. februara 2018. godine. Dobrodošli!
 • Izbor u zvanje vanrednog profesora: dr Aleksandar Videnović, dipl.inž.arh

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 19/01/2018
  Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za izbor nastavnika za užu umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje, stavljaju na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Aleksandar Videnović, dipl.inž.arh, izabere u zvanje vanrednog profesora, na Departmanu za arhitekturu, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalazi se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Studenti prve godine MASA u poseti Obedskoj bari: susret prirode i istorije kao projektni kontekst

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 10/11/2017
  Grupa od 16 studenata prve godine Master akademskih studija Arhitektura, (usmerenje Arhitektonsko projektovanje, Studio: docent dr Aleksandar Videnović i saradnik dr Miloš Aranđelović), posetili su krajem oktobra 2017. godine, čuveni barsko – močvarni kompleks, drugo na svetu zaštićeno prirodno dobro: OBEDSKU BARU, na potezu njegovog lučnog – potkovičastog prostiranja u dužini od 14 km. između sela Kupinovo i Obrež, u južnom Sremu.