UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
1415_SAS_PIN_o
Castillo Miras Arquitectos: Nazari Tower Restoration in Huercal Overa
Doorway to the tower four meters off the ground | Foto: Fernando Alda

Obaveštenje za kandidate
Odobrava se prijavljivanje kandidata za upis na Specijalističke akademske studije Projektovanje i nasleđe, u školskoj 2014/2015. godini, do popune broja, tj. do početka nastave 26.09.2014. godine.

Vrsta i nivo studija

Specijalističke akademske studije.
Trajanje studija: 1 godina60 ESPB

Studijski program iz oblasti arhitekture se ostvaruje u okviru sledećih obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja:

  • Tehničko-tehnološke nauke;
  • Umetnost;
  • Društveno-humanističke nauke.

Ciljevi studijskog programa

Obrazovanje stručnjaka koji poseduju produbljeno i kompleksno znanje neophodno za bavljenje problemima projektovanja i građenja u nasleđu i zaštite i prezentacije kulturnog nasleđa, koje podrazumeva vladanje principima arhitektonskog i urbanističkog projektovanja.

Takođe, studijski program ima za cilj da omogući ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama koje su neophodne za obavljanje profesije, odnosno, koje bi omogućile sticanje profesionalne kvalifikacije za poslove u domenu izrade elaborata zaštite i prezentacije kulturnog nasleđa, projektovanja u zaštićenim sredinama, rehabilitacije i prezentacije spomeničkog nasleđa, menadžerstva i savremenog programskog pristupa u izradi projekata prezentacije kulturnog nasleđa u uslovima tranzicionih, ekonomskih i socioloških promena (polazna osnova za licencu inženjera arhitekture za zaštitu kulturnog nasleđa), kao i profesionalne kvalifikacije kao ulaznog osnova za polaganje ispita i dobijanje zvanja arhitekta – konzervator.

Ishod procesa učenja

Ishod procesa učenja je sticanje adekvatnih znanja, veština i kompetencija, kao i profesionalne kvalifikacije, koja omogućava samostalno i odgovorno bavljenje projektovanjem i građenjem u nasleđu.

Stečena diploma na Specijalističkim akademskim studijama – Projektovanje i nasleđe omogućava završenim studentima i dalje obrazovanje na specijalističkim i doktorskim studijama u zemlji i inostranstvu.

Stečeni akademski naziv

Specijalista inženjer arhitekture – projektovanje i građenje u nasleđu, Spec. inž. arh.

Uslovi za upis na studijski program

Uslov za upis na studijski program su završene Master akademske studije arhitekture ili drugih srodnih oblasti i ostvareno minimum 300 ESPB bodova.

Studenti sa drugih studijskih programa, kao i lica sa završenim studijama se mogu upisati na ovaj studijski program. Komisija za vrednovanje vrednuje sve položene aktivnosti kandidata za upis i na osnovu priznatog broja bodova određuje da li se kandidat može upisati na specijalističke akademske studije. Položene aktivnosti se mogu priznati u potpunosti, delimično (uz zahtev za odgovarajuću dopunu) ili se ne priznaju.

Studijski program

Više informacija o studijskom programu Specijalističkih akademskih studija – Projektovanje i nasleđe (2014/15) možete naći ovde: