UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE MAS 2018/19
MUAD-11050 IP2 – Profesionalni kontekst – spiskovi po salama

broj_ šifra______ Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2018/19
I godina – 1. semestar

IZBORNI PREDMETI
05 MUAD-11050

Izborni predmet 2 – Profesionalni kontekst

Predmeti izbornog bloka:
1. MUAD-11050-01: Strategija dizajna
2. MUAD-11050-02: Fotografija i arhitektura

Lista izbornih projekata:

201819_MUAD-11050-01-STRATEGIJA-DIZAJNA_o

Mathieu Lehanneur – Liquid Marble, instalacija, 2016. | Foto © Michel Giesbrecht

IZBORNI PREDMET 2 – PROFESIONALNI KONTEKST:
STRATEGIJA DIZAJNA

Nastavnik:
dr Milena Kordić, docent

Istražuje se polje preseka diskursa projektovanja enterijera i dizajna (u arhitektonskom kontekstu). Metode arhitektonskog projektovanja razvijane u arhitektonskom studiju, zadržavaju se i usmeravaju na novu razmeru – razmeru predmeta. U ovoj razmeri ispituju se i rešavaju svi arhitektonski problemi od svrhe, funkcionalnosti i strukture, preko konstrukcije i estetike do moguće društvene uloge projektovanog dizajna. Osnovni cilj nastave je razvijanje specifičnih načina unapređenja kvaliteta dizajna, kroz postupke arhitektonskog projektovanja.

KURIKULUM: STRATEGIJA DIZAJNA

MUA-11050-02-FOTOGRAFIJA-I-ARHITEKTURA_o

Foto © Todd Hido

IZBORNI PREDMET 2 – PROFESIONALNI KONTEKST:
FOTOGRAFIJA I ARHITEKTURA

Nastavnik:
mr Milorad Mladenović, vanredni profesor

Cilj predmeta je da se u okviru interdisciplinarnih master UAD studija ostvari mogućnost izbora predmeta u kome se istražuju mogućnosti upotrebe fotografskog medija u okviru realizacije arhitektonskog koncepta, projekta i arhitektonske realizacije. Cilj predmeta je da studenti izuče mogućnost integracije fotografskog i arhitektonskog medija ne samo na nivou fotografske prezentacije arhitekture već i kroz upotrebu fotografije kao medija koji može da bitno utiče na samu strukturu i realizaciju arhitektonskog prostora.

KURIKULUM: FOTOGRAFIJA I ARHITEKTURA