УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте (09.02.2018)
Списак студената за МУАД-12040: Изборни предмет 3

број шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2017/18
I година – 2. семестар

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
13 МУАД-12040

Изборни предмет 3 – Простор и догађај

Предмети изборног блока:
2. МУАД-12040-02: Излагање
3. МУАД-12040-03: Феномен боје у архитектонском простору

Листа изборних пројеката:

201718_MUAD-12040-02-IZLAGANJE

James Turrell – Raethro Red, 1968, ©James Turrell | Фото: Peter Huggins

МУАД-12040-02: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – ПРОСТОР И ДОГАЂАЈ:
ИЗЛАГАЊЕ

Наставник:
др Павле Стаменовић, доцент

Циљ курса је упознавање студената са комплексним процесом продукције и постпродукције излагања кроз разноврсне начине комуникације изложених информација и публике; Развијање способности за практичну примену стеченог знања из области излагања- архитектуре изложбе – од програмске поставке, тематизације и развоја концепта до разраде и реализације.

Анализом искустава формалних и неформалних архитектонских, уметничких пракси, у складу са темом курса, обрађиваће се теоријске поставке, теме и концепти, те продукције и реализације које се односе на архитектуру излагања.

КУРИКУЛУМ: ИЗЛАГАЊЕ

МУАД-12040-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – ПРОСТОР И ДОГАЂАЈ – ФЕНОМЕНИ:
ФЕНОМЕН БОЈЕ У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОСТОРУ

Наставник:
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор

Испитују се односи боје, корисника и простора, као и употреба боје као информације и средства визуелне комуникације. Развој критичког мишљења у датој области. Дискусије о настанку колористичке културе, употреби боје, проблемима историчности и значаја боје у уметности креирања простора.

КУРИКУЛУМ: ФЕНОМЕН БОЈЕ У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОСТОРУ