УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте I године МУА 2015/16 (12.02.2016)
Коначни списак студената:
МУАД-12040 Изборни предмет 3 – Простор и догађај

број шифра Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2015/16
I година – 2. семестар
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
13 МУАД-12040

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – ПРОСТОР И ДОГАЂАЈ

Листа изборних пројеката:

201415_MUAD-12040-01-GRANICE-PEJZAZA_o
Тhe Lake Project 17, изложба “Black Maps”, 2002. | Фото © David Maisel

МУАД-12040-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – ПРОСТОР И ДОГАЂАЈ – ФЕНОМЕНИ:
ГРАНИЦЕ ПЕЈЗАЖА

Наставник:
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор

Отворено разумевање пејзажа као места различитих појавности, карактера и димензија. Препознавање потенцијала обликовања нових ситуација у условима наслеђеног пејзажа. Примена усвојених принципа просторно-програмског деловања у оквиру задатог предела.

КУРИКУЛУМ: ГРАНИЦЕ ПЕЈЗАЖА
MUAD-12040-02-IZLAGANJE_o
Полет: Економска пропаганда у Југославији 1969-1980. | Фото © Дарко Станимировић

МУАД-12040-02: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – ПРОСТОР И ДОГАЂАЈ:
ИЗЛАГАЊЕ

Наставник:
мр Владан Љубинковић, редовни професор

Анализом искустава формалних и неформалних архитектонских, уметничких и дизајнерских пракси, у складу са темом курса, обрађиваће се разнолики програми, проблеми, теоријске поставке, концепти, продукције и реализације у циљу оспособљавања студената за практичну примену стеченог знања из области излагања.
Упоредо са истраживачким радом, серијама разговора и кратким практичним радионицама са различитим актерима у излагачком процесу, студенти ће индивидуалним теоријским и практичним радом, самостално дефинисати програм и предложити поље и ниво деловања.

КУРИКУЛУМ: ИЗЛАГАЊЕ