UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Konkurs za izbor nastavnika: 06.07.2022.

  By Arhitektonski fakultet on 07/07/2022
  UNIVERZITET U BEOGRADU – ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor Nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje, na Departmanu za arhitekturu. Izbor se vrši na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
 • Konkurs za izbor nastavnika: 07.07.2022.

  By Arhitektonski fakultet on 07/07/2022
  UNIVERZITET U BEOGRADU – ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor Nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje, na Departmanu za arhitekturu. Izbor se vrši na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
 • Konkurs za izbor saradnika: 06.07.2022.

  By Arhitektonski fakultet on 07/07/2022
  UNIVERZITET U BEOGRADU – ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor: SARADNIKA u zvanje asistent sa doktoratom za užu naučnu oblast: Urbanizam, na Departmanu za urbanizam. Izbor se vrši na određeno vreme u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom.
 • Konkurs za izbor saradnika: 15.06.2022.

  By Arhitektonski fakultet on 16/06/2022
  UNIVERZITET U BEOGRADU –  ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor:   SARADNIKA u zvanje asistent sa doktoratom za užu naučnu oblast:  Urbanizam, na Departmanu za urbanizam. Izbor se vrši na određeno vreme u trajanju od  tri  godine, sa punim radnim vremenom. USLOVI: Opšti i posebni uslovi predviđeni su Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09,  32/13,  75/14, […]
 • Konkurs za izbor nastavnika: 15.06.2022.

  By Arhitektonski fakultet on 16/06/2022
  UNIVERZITET U BEOGRADU –  ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor   Nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast: Istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasleđa, na Departmanu za istoriju i teoriju arhitekture i umetnosti. Izbor se vrši na određeno vreme, na period od 5 (pet) godina, sa punim radnim vremenom. Nastavnika u zvanje […]