УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 03/02/2014 Кључне речи:

САС Урбана обнова

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
САС_УО 1.1. – Обнова савремених метропола

БРОЈ КРЕДИТА: 6 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
Нема услов

НАСТАВНИЦИ:
др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор
мр Петар Арсић, редовни професор

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Интерактиван однос темељен на примерима и моделима, добрим узорима.

ИСХОД ПРЕДМЕТА:

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Еx-cathedra, семинарски рад код куће

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс СС_УО 1.1. – Обнова савремених метропола

Интерактивни портфолио САС_УО 2013/14 курсева

Све информације у вези са САС_УО 2013/14 курсевима:

Филтер