УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: МАСУ - I година - 1. семестар Date: 19/09/2014 Кључне речи: ,
vienna-donau-city_o
Vienna Donau City

МАСУ – I година – 1. семестар

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МАСУ – I година – 1. семестар: Курс МАСУ М1.2. – Савремени урбанистички концепти

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Мастер академских студија Интегрални урбанизам – 2014/15.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
Нема услов

НАСТАВНИК:
др Александра Ђукић, ванредни професор
др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Циљ предмета је упознавање студената са савременим теоретским приступима, концептима и критичким освртима урбане обнове. Студенти се упознају са концептима и методама урбане обнове и њиховом применом у односу на комплексне урбане проблеме на нивоу града. Посебан осврт је на физичким-просторним трансформацијама градске структуре као и на сагледавању релација са економским и социјалним токовима и корелација са политичким и еколошким факторима.

ИСХОД ПРЕДМЕТА:
• Да студенти стекну способност разумевања феномена урбане обнове, као и корелација између различитих фактора који утичу на трансформацију градског ткива;
• Да развију способност за рад у режиму високе аутономије и за сарадњу са другима;
• Развију капацитет за примену знања у студију и пракси;
• Стекну разумевање за потребу мултидисциплинарног саглeдавања феномена урбане обнове.
• Унапреде ниво комуникационих вештина у вербалном, писаном, графичком и дигиталном облику

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА:
Упознавање са савременим приступима урбане обнове са тежиштем на другој половини 20. века, као и кључним факторима који је условљавају.
Критички осврти на теоретске приступе.
Интердисциплинарно сагледавање урбане обнове.
Културолошка димензија урбане обнове.
Урбана обнова и гентрификација.
Социолошки аспекти урбане обнове.
Управљање урбаном обновом.
Студије случаја – позитивни и негативни примери и искуства.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава се одвија кроз интерактивна мултимедијална предавања (еx-cathedra, разговор, анкете, асоцијације), и елаборирање стечених сазнања и њихова презентација (колоквијуми), а крајњи исход рада је семинарски рад.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс МАСУ М1.2. – Савремени урбанистички концепти

Интерактивни портфолио MАСУ 2014/15 курсева

Све информације у вези са МАСУ 2014/15 курсевима:

Филтер