УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М8 - Изборни модул Date: 17/12/2013 Кључне речи:

Модул М8 – Изборни модул

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М8 – Изборни модул: Курс М8.3. – Изборни предмет 3 – Енглески за архитекте 3

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Према распореду за 2013/14.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према терминском плану за 2013/14.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:

НАСТАВНИК:
др Гордана Вуковић-Николић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА: 343/галерија

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Четвртак, 14:00-15:00 часова.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218721 (само у време консултација)

ЕМАИЛ:
gorsekul@arh.bg.ac.rs

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Развој вербалних способности у области страног језика струке (енглеског) у специфичном дискурсу дебате и аргументације у области архитектуре. У фокусу су контраверзне теме из области архитектуре о којима се дискутује на часу и о којима студенти припремају семинарски рад за завршни испит. Интегрисаним приступом настави развија се комплетна комуникативна способност кроз слушање, читање, говорење и писање, али је примарни циљ да се синтетички искористе ранија знања из учења енглеског језика и развије комплексан лексички и граматички апарат који је потребан да би се дискутовало, аргументовало и дебатовало на енглеском језику у области архитектуре.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
У фокусу је функционална апаратура дебате и аргументације. Користе се аутентични текстови системски уређени да тематски и функционално прате предвиђени програм. Практикум који се сваке године иновира као и мултимедијалне презентације и семинарски радови студената који су ранијих година слушали овај предмет представљају основу за овај курс.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава се одвија у простору који је опремљен за аудиовизуелну наставу и исто тако опремљеном кабинету наставника. Комплетна настава је заснована на текстовима који се презентују у виду мултимедијалних презентација студената који су претходних година слушали овај предмет и текстовима из њихових семинарских радова. Као костур курса користи се Практикум који сваки студент добија на почетку (бесплатно). Студенти се путем најављених јединица у Практикуму подстичу да о теми истражују на интернету, дискутују о њој на часу, да би то постепено развијање знања било комплетирано израдом семинарског рада и његовом одбраном на завршном испиту. Комплетна методологија наставе одвија се по методу који је развио наставник (Портфолио метод, детаљно описан у књизи Креативно писање (Гордана Вуковић-Николић, Креативно писање, Круг центар, 2010).

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер