УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М1 – Oпшта наставна област - друштвено-хуманистичке науке Date: 13/12/2013 Кључне речи:

Модул М1 – Oпште наставне области – друштвено-хуманистичке науке

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:

МОДУЛ М1 – Oпште наставне области – друштвено-хуманистичке науке: Курс М1.1. – Историја и теорија урбанизма

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Уторак, 12:00-14:00 часова.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Јануарски, априлски и јунски испитни рок.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
24. децембар 2013.

НАСТАВНИК:
др Нада Лазаревић Бајец, редовни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:
др Марија Маруна, доцент
др Владимир Михајлов, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА: 245

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Петак, 13:00-15:00 часова.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218745

ЕМАИЛ:
jbajec@eunet.yu

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Упознавање актуелних тема у области развоја урбанизма.
Идентификација значајних теоретичара и практичара који су допринели развоју дисциплине.
Упознавање са догађајима и публикацијама које су одредиле развој дисциплине.
Уочавање различитих приступа савременим урбанистичким темама и проблемима.
Развијање критичког приступа изворима.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Курс даје преглед историје савременог усмеравања развоја градова и развоја теоретске мисли од 19. века до данас. Разумевање урбанистичког планирања и дизајна подразумева изучавање неколико група одвојених, али у исто време повезаних области/дискурса. Прва група се односи на развој градова као физичког и друштвено економског феномена. Друга група је везана за планирање, пројектовање и регулативу у простору са нагласком на разумевању различитих интереса, знања и логике делања актера (планери, архитекти, инжињери, држава, политичари, инвеститори, адвокати, предузимачи, трећи сектор, итд.). Трећу групу дискурса обухватају теорије развијене у оквиру различитих наука: филозофије, социологије, психологије, географије, економије, екологије, естетике итд. које су у већој или мањој мери утицале на развој и промену парадигми у којима се креће урбанистичко планирање и пројектовање. Четврта група дискурса обухвата визионарске замисли, утопије и идеалне моделе у оквиру којих су развијене бројне занимљиве идеје које су трансформисале научни и политички поглед на градове и њихову структуру.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Курс обухвата излагања наставника и активну припрему студената за сваки час: читање задатих текстова из уџбеника, препоручених књига и чланака и извора са интернета. Самостални истраживачки рад студената, формулисање истраживачких тема, и пројекат истраживања имају за циљ развијање метода истраживања литературе, аналитичког и критичког мишљења и уређеног писања.

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер