UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • dr Branislav Antonić

  By Arhitektonski fakultet on 03/02/2017
  Departman za urbanizam Broj kabineta: 253 Uža naučna oblast: urbanizam i prostorno planiranje Oblasti istraživanja: urbanističko projektovanje i planiranje, istorija urbanizma, urbanistička dimenzija stanovanja, mali i srednji gradovi Dr Branislav M. Antonić (1983) je asistent na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je diplomirao (2008) i doktorirao (2018). Pre asistentskog zvanja bio radio je na fakultetu kao istraživač (2012-17). Stručno angažovanje je […]
 • Višnja Sretović Brković

  By Arhitektonski fakultet on 03/02/2017
  Departman za urbanizam Broj kabineta: Uža naučna oblast: urbanizam i prostorno planiranje Oblasti istraživanja: urbanističko projektovanje i planiranje, održivo planiranje gradova, urbane tehnologije Višnja Sretović Brković (1981) je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2007), gde je 2009. godine upisala doktorske akademske studije. Od tada se aktivno bavi naučno-istraživačkim radom i učestvuje u nastavi na Departmanu za urbanizam na […]
 • arh. Jelena Marić

  By Arhitektonski fakultet on 08/09/2014
  Jelena Marić rođena je u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu upisuje 2008. godine, gde završava Osnovne akademske studije (2011) i Master akademske studije arhitekture–smer Urbanizam (2013), kada upisuje doktorske studije arhitekture. Od 2012. – 2014. godine radi kao saradnik u nastavi, a od 2014. godine kao asistent na Departmanu za Urbanizam Arhitektonskog […]
 • dr Aleksandra Đukić

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za urbanizam Broj kabineta: 253 Uža naučna oblast: urbanizam i prostorno planiranje Oblasti istraživanja: urbanističko projektovanje i planiranje; urbana morfologija; urbana obnova Aleksandra Đukić (1964) je diplomirala (1989), magistrirala i doktorirala na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu. Gostujući je profesor na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu u Banja Luci i komentor i član Komisije za doktorske disertacije na Arhitektonskom fakultetu u Granadi […]
 • dr Aleksandra Stupar

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za urbanizam Broj kabineta: 305 Uža naučna oblast: Urbanizam  Oblasti istraživanja: urbane studije (urbani fenomeni, urbana istorija, grad i tehnologija) Dr Aleksandra Stupar je profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je diplomirala (1997), magistrirala (2001) i doktorirala (2005). Od 2017. godine je rukovodilac Departmana za urbanizam. Aktivno učestvuje u brojnim domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima i radionicama, […]
 • dr Eva Vaništa Lazarević

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za urbanizam Broj kabineta: 253 Uža naučna oblast: urbanizam i prostorno planiranje Oblasti istraživanja: urbanističko projektovanje i planiranje; urbana obnova; regeneracija i zaštita graditeljskog nasleđa. Eva Vaništa Lazarević (1961) diplomirala je na zagrebačkom Arhitektonskom fakultetu (1983), a poslediplomske studije pohađala je iz oblasti Zaštite graditeljskog nasleđa u Splitu i Dubrovniku a pod pokroviteljstvom Fakulteta u Zagrebu. Tri godine provodi u […]
 • dr Marija Maruna

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za urbanizam Broj kabineta: 245 Uža naučna oblast: urbanizam Oblasti istraživanja: upravljanje urbanim razvojem, integralno planiranje, teorija planiranja, urbanističko planiranje, javne politike urbanog razvoja, planiranje u zemljama post-socijalističke tranzicije, strateški urbani dizajn, metodologija naučnog istraživanja u urbanizmu, edukacija u oblasti urbanizma. Dr Marija Maruna (1968) je redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta. Na istom fakultetu je diplomirala (1995) […]
 • Jovana Bugarski, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 15/08/2018
 • Aleksandar Grujičić

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/11/2017
 • dr Vladan Đokić

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 12/06/2013
  Departman za urbanizam Broj kabineta: 343 Uža naučna oblast: urbanizam i prostorno planiranje Oblasti istraživanja: urbanističko projektovanje i planiranje; urbana morfologija Vladan Đokić (1963) je, nakon završenih studija na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (1988), magistrirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Južne Kalifornije (University of Southern California, School of Architecture) u Los Anđelesu (1991) i doktorirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u […]
 • Aleksandra Đorđević

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 01/10/2015
  Departman za urbanizam Broj kabineta: Uža naučna oblast: urbanizam i prostorno planiranje Oblasti istraživanja: urbanističko projektovanje i planiranje, urbane studije Aleksandra Đorđević (1990) završila je Osnovne akademske studije Arhitekture (2012) i Master akademske studije Arhitekutra (2014) i Integralni Urbanizam (2014) na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, gde je 2014. godine upisala doktorske studije. Diplomski rad sa programa Arhitektura nagrađen […]
 • dr Zoran Đukanović

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za urbanizam Broj kabineta: 011 Uža naučna oblast: urbanizam i prostorno planiranje Oblasti istraživanja: participativni urbani dizajn, stanovanje, otvoreni gradski prostori, javna umetnost, kulturna istorija grada Zoran Đukanović (1962), arhitekta, predaje u oblastima participativnog urbanog dizajna, stanovanja, otvorenih gradskih prostora, javne umetnosti, kulturne istorije grada. Ko-osnivač i ko-rukovodilac je međunarodnog, interdisciplinarnog, naučno-istraživačkog, edukativnog programa “Public Art & Public Space” […]
 • dr Jelena Živković

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za urbanizam Broj kabineta: 011 Uža naučna oblast: urbanizam i prostorno planiranje Oblasti istraživanja: urbanističko projektovanje i planiranje; urbane studije, studije rekreacije i turizma Jelena Živković (1967) je diplomirala (1993) i magistrirala (2000) na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu. Bila je gostujući nastavnik na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu (2008-2010) i učestvovala je u nastavi na Arhitektonskom fakultetu Ludovico Quaroni […]
 • Predrag Jovanović, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 30/03/2016
  Departman za urbanizam Broj kabineta: 011 Uža naučna oblast: urbanizam i prostorno planiranje Oblasti istraživanja: urbanističko projektovanje i planiranje Predrag Jovanović (1987) je završio Osnovne akademske studije Arhitekture (2009) i Master akademske studije Arhitektura (2011) sa usmerenjem Urbanizam na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, gde je 2015. godine upisao doktorske studije. Po završetku Master studija angažovan je od strane […]
 • dr Ksenija Lalović

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za urbanizam Broj kabineta: 011 Uža naučna oblast: urbanizam i prostorno planiranje Oblasti istraživanja: urbanističko projektovanje i planiranje; održivi razvoj; integralni pristup upravljanju i planiranju lokalnog razvoja; IKT i kolaborativne tehnike i alati planiranja Ksenija Lalović (1968) je nakon završenih studija na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (1992), magistrirala (2003) i doktorirala (2013) na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu. […]
 • dr Danijela Milovanović Rodić

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za urbanizam Broj kabineta: 305 Uža naučna oblast: urbanizam i prostorno planiranje Oblasti istraživanja: urbanističko planiranje; učešće građana u urbanističkom planiranju; kolaborativno planiranje; socijalno odgovorno delovanje arhitekata-urbanista Danijela Milovanović Rodić (1969) je diplomirala 1995. godine na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, na kojem je i magistrirala 2005. godine sa temom Unapređenje učešća građana u urbanističkom planiranju uz podršku informacionih […]
 • dr Milica Milojević

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za urbanizam Broj kabineta: 342A Uža naučna oblast: urbanizam i prostorno planiranje Oblasti istraživanja: urbanističko projektovanje i planiranje Milica Milojević (1976), diplomirala je na Univerziteta u Beogradu, Arhitektonskom fakultetu (2001) gde je i doktorirala sa temom Plan susedstva – Norme prostorne i društvene distanciranosti (2013). Zaposlena je u zvanju docenta na Departmanu za urbanizam od 2014. godine. Pored Univerziteta […]
 • dr Biserka Mitrović

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za urbanizam Broj kabineta: 246 Uža naučna (umetnička) oblast: urbanizam i prostorno planiranje Oblasti istraživanja: urbanističko planiranje; prostorno planiranje; urbana regulativa; planiranje prostornog razvoja javnih službi; održivi socijalni razvoj; planerski pristup neformalnom rastu grada Biserka Mitrović (1963) je diplomirala 1990. godine na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, na kojem je i magistrirala 2003. godine sa temom Metodološke osnove planiranja društvene infrastrukture […]
 • dr Vladimir Mihajlov

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za urbanizam Broj kabineta: 305 Uža naučna oblast: urbanizam Oblasti istraživanja: urbanističko planiranje; urbanističko projektovanje; arhitektonsko projektovanje; istraživanje grada u kontekstu teorije javnog izbora; edukacija u oblasti urbanizma i arhitekture Vladimir Mihajlov, dipl.inž.arh. (1976) diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine, sa radom Rekonstrukcija napuštene fabrike alkohola i špiritusa u ulici Brigadira Ristića u Zrenjaninu. Na […]
 • arh. Ivica Nikolić

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013