UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Vanredni profesor

Departman za urbanizam

Broj kabineta: 342

Uža naučna oblast:
urbanizam

Oblasti istraživanja:
urbani dizajn; urbane studije, studije rekreacije, studije predela

Jelena Živković je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu. Pored rada na UBFA, angažovana je kao gostujući nastavnik na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu i učestvovala je u nastavi na univerzitetima Roma Tre (2016) i La Sapienza (2010) u Rimu u okviru Basileus i Erazmus + projekata.

Jedan je od rukovodilaca (sa Z.Đukanović) međunarodnog edukativnog interdisciplinarnog programa Public Art & Public Space. Mentor je brojnih studentskih radova nagrađenih najznačajnijim nacionalnim i regionalnim nagradama: Nagrada Grada Beograda za stvaralaštvo mladih, Nagrada Univerziteta u Beogradu, Nagrada Privredne komore Beograda, Nagrade Urbanističkog salona, Trimo nagrada.

Oblasti njenog naučnog, stručnog i nastavnog rada obuhvataju: teoriju, praksu i pedagogiju urbanog dizajna; planiranje i projektovanje otvorenih i rekreativnih prostora; ekološki urbanizam; umetnost u javnim prostorima. Učestvovala je na više nacionalnih i međunarodnih istraživačkih projekata i rezultate publikovala u oko 100 članaka, radova sa konferencija i poglavlja u monografijama. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja.

Ko-rukovodilac je (sa A. Nikezić) naučno-istraživačke laboratorije: Vitalna mesta – Vital Places Lab. Bila je ko-rukovodilac međunarodnog projekta (sa E.Battaglini) Learning Economies. Modelling Community-Led Local Development for the Sustainable Economic Trajectories of the Negotin and Zlatibor Regions. Trenutno je uključena u ERASMUS+ projekat HERSUS – Enhancing of Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment in Architectural and Urban Design Higher Education. Učestvovala je u izradi Strategije i Prostornog plana Republike Srbije i bila član Nacionalnog ekspertskog tima za Evropsku konvenciju o predelima.

Koautor je knjige Public art and Placemaking/Javna umetnost i kreiranje mesta: studija slučaja Beograd – Gradska opština Stari grad (2008) i kourednik knjiga Citta, Fiumi, Margini Fluviali/Roma- Belgrado(2008), Multitasking – Public Space 4 Public Art (2008) i VinoGrad (2015).

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=%C5%BDivkovi%C4%87%2C+Jelena