UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

thumbnail_image007

Rešenje komisije po žalbama kandidata

Kandidati, čije su žalbe odbijene u prvostepenom postupku, imaju pravo da u drugostepenom postupku ulože žalbu Dekanu Fakulteta u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja Komisije, na adresu e-pošte prijemniaf@arh.bg.ac.rsna obrascu koji je objavljen na internet stranici fakulteta.

Pravo žalbe Dekanu imaju ISKLJUČIVO KANDIDATI koji su se žalili u prvom stepenu.

Obrazac moraju odštampati, popuniti, potpisati, skenirati i poslati na adresu e-pošte prijemniaf@arh.bg.ac.rs  do ponedeljka, 04. jula 2022. godine do 20 sati.

ŽALBE DEKANU