УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Cover

Архитектонски факултет у Београду у сарадњи са TH OWL: Detmold School of Architecture and Interior Architecture (Hochschule OWL – Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur, Немачка) и Универзитетом Светог Ћирила и Методија из Скопља (Saints Cyril and Methodius University (UKIM), Северна Македонија), уз подршку пројекта Rehabilitation of Mass Housing as Contribution to Social Equality (RE-MCH) и ДААД, а поводом Међународног МХН семинара (Београд – мај 2022. године), организује радионицу:

“ISO-SCAPES: Research Mass Housing through Drawing”

фебруар – мај 2022. године

Резултати студената постигнути у оквиру радионице ће бити приређени у форми изложбе са пратећим каталогом у галерији Аула Архитектонског факултета у Београду у оквиру Међународног МХН семинара.

Опис радионице

Насеља колективног становања (енг. Mass Housing) (МХН) представљају највећи удео урбанитета и морфолошке слике градова у региону Балкана, односно водећи образац урбане трансформације и експанзије у другој половини 20. века. Штавише, они имају значајан удео у укупном стамбеном фонду широм Европе и имају огроман значај у обезбеђивању приступа приступачном становању, смањењу друштвено-просторне поларизације у градовима и коначно доприносу друштвеној једнакости. МХН су изграђена на пресеку вишеструких утицајних фактора који подједнако укључују повратне информације између друштвене структуре, тј. демографских, социјалних и економских, са једне стране, и физичке структуре, са друге. У том оквиру, ова насеља отелотворују вишеструке нивое материјалних и нематеријалних вредности и неодвојиви су део локалног колективног сећања и урбаног идентитета.
У намери да се илуструју поменуте вредности и феномени МХН, задатак радионице је усмерен на откривање и репрезентацију стамбених образаца изграђених на територији града Београда у другој половини 20. века. Задатак је дакле идентификовање и мапирање импулса и трансформација које су се генерисале кроз време; а затим њихова графичка представа у форми цртежа – изометрије стамбеног насеља. Одговор на задатак се приказује једним техничко-наративним цртежом одабране студије случаја.
Детаљније информације о задатку и очекиваним резултатима студенти ће чути на уводној презентацији. Радионица ће се одвијати на српском језику.

Фебруар 2022 Упознавање са задатком и одабир студија случаја / Упознавање са студијом случаја
Март 2022 Анализа и мапирање феномена / Прва верзија цртежа
Април 2022 Креирање универзалног графичког израза / Друга верзија цртежа
Март 2022 Анализа и мапирање феномена / Прва верзија цртежа
Мај 2022 Финализација цртежа / Постављање изложбе

П Р И Ј А В А

Рок за пријаву: недеља 06.02.2022. године.
Пријаве се врше посредством линка у наставку: https://forms.office.com/r/6KnG7JKig3
Уз пријаву је поред података о учеснику потребно доставити и један цртеж аксонометрије / изометрије.
Број учесника у радионици је ограничен. Информације о пријављеним учесницима биће доступне 08.02.2022. године.
Радионица је отворена за студенте мастер (као и 4. и 5. године интегрисаних) и докторских академских студија Архитектонског факултета у Београду. Учешће у радионици је бесплатно. За радионицу је могуће пријавити се индивидуално или у пару.
Питања слати на: cid@arh.bg.ac.rs 
НАПОМЕНА:
 Сви студенти учесници радионице стичу право на додатне кредите за ваннаставне активности.

Организација и реализација радионице

 • Универзитет у Београду – Архитектонски факултет:
  др Ана Никезић, ванредни професор; Александра Миловановић, истраживач-сарадник / докторанд
  у сарадњи са:
 • H OWL: Detmold School of Architecture and Interior Architecture (Hochschule OWL – Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur, Немачка): Др Ута Потгиесер, редовни професор + Аница Драгутиновић, асистент / докторанд и
 • Универзитетом светог Ћирила и Методија из Скопља (Saints Cyril and Methodius University (UKIM), Северна Македонија): Др Ана Ивановска Дескова, ванредни професор + Др Јован Ивановски, редовни професор + Михајло Стојановски, асистент / докторанд + Теа Дамјановска, асистент / докторанд
  уз подршку
 • ДААД пројекта: Rehabilitation of Mass Housing as Contribution to Social Equality (RE-MCH).

Logo partneri