UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

TESLAS

– konkurs za kraći studijski boravak studenata Univerziteta u Beogradu sa Arhitektonskog fakulteta i sa Geografskog fakulteta na Fakultetu za planiranje i javna pitanja Univerziteta u Ajovi

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet i Fakultet za planiranje i javna pitanja Univerziteta u Ajovi uspostavili su dvosmerni program razmene za master studente pod nazivom TESLAS (TESLAS – Two-way Exchange Semester Linking America and Serbia) u okviru uspostavljene saradnje između dva univerziteta iz 2019. godine. Najmanje po dvoje studenata iz Srbije će svake godine provesti jedan semestar ili kraći studijski boravak na Fakultetu za planiranje i javna pitanja Univerziteta u Ajovi. Tokom školske 2021/2022 godine, dva studenta Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta i jedan student Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta biće primljeno na kraći studijski boravak na Fakultetu za planiranje i javna pitanja Univerziteta u Ajovi, Ajova Siti, SAD (University of Iowa, School for Planning & Public Affairs https://sppa.uiowa.edu/ ).

 

Na konkurs se mogu prijaviti studenti:

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet (2 studenta):

 • Master akademske studije Integralni urbanizam,
 • Master akademske studije – Arhitektura usmerenje – Urbanizam – Održivi grad,
 • Integrisane akademske studije – Arhitektura (studenti 5. godine)

Univerzitet u Beogradu– Geografski fakultet (1 student)

 • Master akademske studije: Prostorno planiranje

Period boravka je 3 – 4 nedelje u prolećnom semestru školske 2021/22. godine, u aprilu (eventualno početak maja) 2022. godine.

Program podržavaju Biro za obrazovanje i kulturu Stejt departmenta Sjedinjenih Američkih Država, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Američki savet za međunarodno obrazovanje, Fakultet za planiranje i javna pitanja Univerziteta u Ajovi, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet i Univerzitet u Beogradu– Geografski fakultet.

 

Program obezbeđuje:

– besplatno pohađanje dva kursa na Fakultetu za planiranje i javna pitanja Univerziteta u Ajovi tokom kratkog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama

– logističku pomoć prilikom aplikacije za američku vizu

– orijentaciju u Beogradu pre polaska u martu 2022. godine

– savete o načinu konkurisanja za dodatnu finansijsku pomoć i o putnoj logistici

– dodatnu novčanu pomoć za smeštaj i ishranu u Sjedinjenim Američkim Državama za dva studenta Arhitektonskog fakulteta Beogradu

– finansijsku podršku za dobijanje američke vize za dva studenta Arhitektonskog fakulteta Beogradu

Program ne obezbeđuje:

– povratnu avionsku kartu

– transfere do i od aerodroma u Beogradu, Sjedinjenim Američkim Državama i drugde

– zdravstveno i putno osiguranje

– bilo kakve troškove vezane za vakcine ili negativne testove na COVID-19

– bilo kakve troškove za studente Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta

Učesnici će biti izabrani na osnovu iskazanog interesovanja u oblasti urbanizma i planiranja i motivacije da budu predstavnici srpske kulture i Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta i Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta u Sjedinjenim Američkim Državama. Od studenata se očekuje da pripreme i na eventualni zahtev nastavnika domaćina održe prezentaciju o svojoj matičnoj instituciji, urbanizmu i planiranju Beograda i Srbije i srpskoj kulturi kao deo učešća u programu.

Konačnu selekciju učesnika u programu razmene studenata vrši komisija sastavljena od predstavnika American Councils for International Education, Fakulteta za planiranje i javna pitanja Univerziteta u Ajovi, Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta i Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta po prijemu potpune dokumentacije.

 

USLOVI ZA UČEŠČE U TESLAS PROGRAMU

Da bi mogli da apliciraju kao studenti za razmenu u TESLAS programu u 2021/2022 školskoj godini, kandidati moraju:

 1. da imaju dobro znanje engleskog jezika (utvrđuje komisija za selekciju studenata u programu razmene)
 2. da su iz Srbije ili imaju trenutno prebivalište u Srbiji
 3. da su trenutno na Univerzitetu u Beogradu upisani:
 • na Arhitektonskom fakultetu:
  • Master akademske studije Integralni urbanizam,
  • Master akademske studije Arhitektura, usmerenje – Urbanizam – Održivi grad,
  • Integrisane akademske studije – Arhitektura (studenti 5. godine)
 • na Geografskom fakultetu
  • Master akademske studije Prostorno planiranje
 1. da imaju prosečnu ocenu u minimum 8,5
 2. da su u mogućnosti da pohađaju nastavu na 2 (dva) predmeta na Fakultetu za planiranje i javna pitanja Univerziteta u Ajovi tokom perioda boravka od 3 – 4 nedelje u prolećnom semestru školske 2021/22. godine, u aprilu (eventualno sa povratkom početkom maja) 2022. godine.
 3. da su u mogućnosti da prisustvuju i aktivno učestvuju u kratkom studijskom boravku tokom prolećnog semestra na Fakultetu za planiranje i javna pitanja Univerziteta u Ajovi tokom perioda boravka od 3 – 4 nedelje u prolećnom semestru školske 2021/22. godine, u aprilu (eventualno sa povratkom početkom maja) 2022. godine.
 4. da naprave prezentaciju ili razglednicu koji predstavlja Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet / Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, specifičnosti urbanizma i planiranja Beograda i Srbije i srpske kulture.
 5. da napišu motivaciono pismo na engleskom jeziku (do 500 reči) zašto žele da učestvuju na programu TESLAS i kako to iskustvo može biti povezano sa profesionalnim ciljevima studenta.
 6. da ispunjavaju uslove za dobijanje američke vize, da se pridržavaju svih mera koje je odredila vlada SAD u periodu planiranog putovanja za ulazak u Sjedinjene Države (www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html ), i da se pridržavaju bilo koje COVID-19 ili drugih specifičnih mera koje je odredio na Fakultet za planiranje i javna pitanja pri upisu na Univerzitet u Ajovi.
 7. ispunjavaju sve zahteve vezane za COVID-19 vakcine ili druge vakcine koje zahteva Škola za planiranje i javne poslove na Univerzitetu u Ajovi (od svih međunarodnih studenata traži se da dostave dokaz o imunizaciji na MMR i negativan test na tuberkulozu.)

Aplikacije sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

 

SMERNICE ZA PRIJAVU I PROCEDURU IZBORA

Kandidate će odabrati komisija za selekciju studenata u programu razmene na osnovu materijala za prijavu.

Zainteresovani kandidati moraju ispuniti i popuniti onlajn prijavu, uključujući sva tražena prateća dokumenta, do 15 decembra 2021. godine do 23:59 časova po srednjeevropskom vremenu na  linku

https://ais.americancouncils.org/teslas

Kandidati će biti obavešteni do 25. januara 2022. godine

Za proceduru prijavljivanja i sva dodatna pitanja možete se obratiti:

 • Ružici Pavlić, koordinatoru za akreditaciju, međunarodne ugovore i studentsku mobilnost, email: ruca@arh.bg.ac.rs/ telefon +381 11 3218767 i
 • v.prof. dr Urošu Radosavljeviću, kontakt osobi i rukovodiocu saradnje sa Univerziteta u Beogradu – Arhitektonski fakultet između Ajova Univerziteta u Ajovi, SAD i Univerziteta u Beogradu prema potpisanom Memorandumu o razumevanju između dve institucije, email: yros@arh.bg.ac.rs / telefon +381 11 3218741

Logo_DOS_Bundle_No_ACIE AC Logo_Color

 

Logo_Univ_of_Belgrade_CYR Logo_Univ_of_Iowa_Sch_of_Plan_and_Pub_Affairs Arhitektonski-fakultet-Beograd_retina