UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

1080x1080_urban life_sa logotipima final-07

Rok za podnošenje prijava produžen je do petka, 29. oktobra (00:00)

Holistic Approaches towards Meaningful Urban Renewal

 

U okviru saradnje Kulturnog centra Beograda, Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, Austrijskog kulturnog foruma i BINE, Arhitektonski fakultet u Beogradu organizuje van-nastavnu radionicu tokom zimskog semestra školske 2021/22 godine.

 

Opis radionice

Radionica The Good Urban Life predstavlja sastavni deo istoimenog panela koji će se održati 5. novembra 2021. u Kulturnom centru Beograda i 6. novembra na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. U okviru panela dobar urbani život diskutovaće učesnici iz raznih sfera urbanog života grada (arhitektura, urbanizam, održivi razvoj, kultura, umetnost, moda, gastronomija, muzika i noćni život, sport i rekreacija, pametne tehnologije, digitalna podrška itd.). Više inforamacija o panelu će uskoro biti dostupno na sajtovima KCB-a, AF-a, BINE i Austrijskog kulturnog foruma.

Panel, kao i radionica predstavljaju nastavak i produbljivanje istraživanja započetih na COST RESTORE ACTION – REthinking Sustainability TOwards a Regenerative Economy. Prva The Good Urban Life trening škola održana je u Beču 2020. godine i imala za cilj da se koncipiraju i testiraju holističke vizije urbanog razvoja na gradskoj četvrti Brigittaplatz/Hannovermarkt u 20. distriktu Beča.

Osnovna tema panela, kao i radionice je sagledavanje, preispitivanje i povezivanje raznih aspekata i parametara koji čine život u urbanim sredinama kvalitetnim, sadržajno bogatim, zdravim i stimulišućim. Panel promoviše multidisciplinarni i holistički pristup koncipiranju i preispitivanju života u urbanim sredinama, kao i samom planiranju urbanih sredina kao prostora „dobrih“ kako za ljude tako i za prirodu. Iako je tema panela urbani život i sredine, ili baš zato, isti će posebno preispitati temu odnosa čoveka i prirode/prirodnih elemenata unutar građenih sredina, i zastupaće atribute biofiličnog dizajna, kao i upotrebu prirodom inspirisanih rešenja u urbanom tkivu (Nature Based Solutions – NBS). Na radionici će se razmatrati pristupi i rešenja koja slave bogatstvo i fleksibilnost arhitektonskog izraza, kao i bujnost gradskog urbanog života. Razmatraće se rešenja koja ljudima obogaćuju opšte iskustvo boravka u gradu, komfor, zdravlje, opštu dobrobit, kao i zadovoljstvo. Osnovni cilj radionice je da se kroz holistički pristup sagleda trougao čovek – priroda – građena sredina i da se identifikuju harmonični odnosi unutar ovog trougla.

Program radionice oslanjaće se na program/metodologiju trening škole održane u Beču 2020. godine. Beogradsko izdanje radionice prilagodiće ustanovljenu metodologiju specifičnostima beogradskog konteksta, istovremeno proširujući pristup ka kulturnim, socijalnim i umetničkim aspektima dizajna urbanih prostora artikulisanim kroz definisane arhitektonske narative. Studenti bi svoj holistički pristup urbanoj obnovi testirali na dve odabrane lokacije u Beogradu, a radove prezentovali kroz prikaz projekata i kolaža (moodboard), kojima bi mapirali svoj urbani vokabular.

Radionica je osmišljena u vidu istraživačko-idejnog projekta, i odvijaće se u četiri koraka:

  1. Intro to The Good Urban Life (2. nov. 2021.)

Uvod u temu i prezentacija kurikuluma radionice (tema, ciljevi, metodologija rada i očekivani rezultati). Uvodna predavanja i obilazak lokacija na kojima će studenti predložiti svoje ideje intervencija u urbanom prostoru.

 

  1. Izrada studentskih projekata (3. i 4. nov. 2021.)

Rad studenatskih grupa na rešenjima u skladu sa predloženom metodologijom i tehnikama (moodboard + urban intervention). Konsultacije sa studentima. Slanje studentskih rešenja na štampu.

 

  1. Panel Day “The Good Urban Life” u Kulturnom Centru Beograda – Galeriji Artget (5. nov. 2021.)

Pohadjenje panela. Predavanja, diskusija za okruglim stolom. Program uskoro dostupan na website-u Kulturnog Centra Beograda i BINE.

 

  1. Panel Day “The Good Urban Life” na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (6. nov. 2021.)

Izložba i prezentacija studentskih radova pred učesnicima panela. Diskusija i zatvaranje panela.

U svrhu izbora učesnika, potrebno je da zainteresovani studenti prirede svoje viđenje tematskog The Good Urban Life kroz jedan A4 prilog (jedan pasus razumevanja teme + lični good urban life moodboard) i isti pošalju do srede 27. oktobra (u ponoć) na email jelena.brajkovic@arh.bg.ac.rs, na osnovu čega će uslediti izbor učesnika. Detaljnije informacije o zadatku i očekivanim rezultatima studenti će dobiti na uvodnim predavanjima.

Radionica je otvorena za studente master akademskih studija (svi studijski programi) i ekvivalentno za studente četvrte i pete godine integrisanih akademskih studija (IASA). Svi studenti učesnici radionice stiču pravo da apliciraju za dodatne kredite za vannastavne aktivnosti. Broj studenata je ograničen na 16.

Radionica će se odvijati na engleskom jeziku.


Koncept panela i radionice

 

Jelena Brajković (Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu)

David Kalas (Studio Calas Vienna, GIU Berlin)

 

Program i organizacija

Jelena Brajković (Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu)

David Kalas (Studio Calas Vienna, GIU Berlin)

Danica Jovović Prodanović (Kulturni centar Beograda, BINA)

Vladimir Lojanica (Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu)

 

Realizacija radionice

Jelena Brajković (Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu)

David Kalas (Studio Calas Vienna, GIU Berlin)

Emanuel Naboni (Royal Danish Academy – Architecture, Design, Conservation, Univerzitet u Parmi)


Korisni linkovi:

https://www.kcb.org.rs

http://www.bina.rs/

https://www.bmeia.gv.at/sr/austrijski-kulturni-forum-beograd/

https://www.eurestore.eu/training-school-2020-vienna-austria/

https://www.eurestore.eu/wg5-booklet-is-now-published/

https://www.placemakingweb.org/

https://placemaking-europe.eu/

https://www.routledge.com/Care-and-the-City-Encounters-with-Urban-Studies/Gabauer-Knierbein-Cohen-Lebuhn-Trogal-Viderman-Haas/p/book/9780367468576