УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Научни сарадник

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 348a

Ужа научна област:
технологија у архитектури и менаџмент и биоклиматска и еколошка архитектура

Области истраживања:
нови медији у архитектури (екранска, медија, лумино, интерактивна и кинетичка, биоархитектура и неоприрода, ефекти примене нових медија у простору), архитектура изложби

Jелена Брајковић (1985) дипломирала је Основне академске студије (2007) са просечном оценом 9,34 и Мастер академске студије (2009) са просечном оценом 9,94. Докторирала је на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (2017) са просечном оценом 9,80, одбранивши докторску дисертацију са темом новомедијскe архитектурe и могућностима употребе нових медија у архитектонској пракси.

Од 2008. године сарадник је у настави на Архитектонском факултету у Београду на разним предметима, који су покривали теме од ревитализације и презентације архитектонског и културног наслеђа, до дигиталне анимације и употребе медијске логике и дизајна у архитектури. На пројектима факултета на којима учествује истражује могућности примене нових медија у архитектонској пракси, новонастале типове, функције и квалитете простора, као и вештине и дизајн стратегије у архитектури произишле из културе и логике нових медија –поља на пресеку технолошких, уметничких и научних пракси. Kако основна област истраживања, тако и њене остале области интересовања представљају проширени и слојевити простори у архитектури који поред архитектонског, комуницирају језик и аспекте културолошких, историјских, уметничких и технолошких слојева.

Има богато искуство рада на националним и интернационалним научно-истраживачким, као и пројектима културе. Посебна искуства, као и награде, стекла је у области математике, такмичећи се и завршивши Математичку гимназију у Београду. Истраживачким радом бавила се и у оквиру Истраживачке станице Петница, као и Републичког центра за таленте Републике Србије. Стекла је бројне награде и стипендије, како за научно-истраживачка, тако и уметничко-креативна достигнућа. Од средње школе стипендиста је Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка Србије, након чега постаје стипендиста-истраживач Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Током рада на пројектима у области културе, реализовала је бројна архитектонска решења и дизајн изложби, од којих и павиљон Републике Србије на Лондонском фестивалу архитектуре 2012. године. Излагач је на разним интернационалним смотрама, салонима и изложбама, а похађала је и бројне обуке за академско усавршавање и комуникацију у науци. Активно се бави науком, менаџментом, као и архитектонским пројектовањем, дизајном изложби, ентеријера и мобилијара.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Brajkovi%C4%87%2C+Jelena