UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Školska godina traje od 01. oktobra 2021. do 30. septembra 2022. godine.

Aktivni deo nastave počinje,u zimskom semestru, od 27. septembra i traje 14 nedelja do 05. januara 2022. godine. U letnjem semestru počinje 14. februara i traje do 20. maja 2022. godine. Detaljan terminski plan realizacije nastave, kolokvijuma i ispita dat je u Terminskom planu za školsku 2021-2022. godinu i nalazi se na sajtu Fakulteta.

 

Usled epidemije COVID-19 na Univerzitetu u Beogradu-Arhitektonskom fakultetu, tokom školske 2021/2022. godine, obavezno je nošenje maski,  dezinfekcija ruku i držanje međusobnog rastojanja. Nastava će biti realizovana na sledeći način:

 

NAČIN SPROVOĐENJA NASTAVE

 

Aktivni deo nastave se sprovodi, prema Odluci Senata Univerziteta, kombinovano, on-line preko Microsoft Teams I Moudle platforme i u zgradi Fakulteta na drugom i trećem spratu.

Teorijski deo nastave sprovodi se u celosti u školi. Nastavnik može da drži predavanja u amfiteatru u kome može biti maksimalno 100 studenata tokom predavanja. Obezbeđeno je jednovremeno praćenje predavanja on-line preko Teams platformi.

Praktični deo nastave sprovodi se u školi.

Studio projekat i praktične vežbe, odvijaju se u zgradi Fakulteta prema definisanom rasporedu.

Praktičani deo nastave odija se u salama uz poštovanje distance sa maksimalno 16-26 studenata, u zavisnosti od veličine svake sale. Na svakoj Sali će biti naznačen maksimalan broj studenata.

Obezbeđena je mrežna veza između amfiteatra i svih sala tako da nastavnik, tokom praktičnog dela nastave koji se odvija na Fakultetu može održati kraću prezentaciju ili predavanje, na način da svi studenti sa svojih mesta iz sala to mogu slušati.

 

Napomena:

 

Preporučeno je da nastavnici i saradnici ne primaju studente u kabinetima.

Takođe je obezbeđeno 10 računara i radni prostor organizovan prema epidemiološkim uslovima, za one studente koji imaju tehničkih problema sa opremom ( računar ili servis ili slično)

Nastavno osoblje, studenti, kao i ostali zaposleni ne treba da dolaze na Fakultet ukoliko imaju povišenu temperaturu, kašalj, otežano disanje, gubitak čila ukusa ili mirisa, ili su pod sumnjom da su inficirani COVID-19 ili su bili u kontaktu sa osobom koja je pozitivna na COVID- 19.

Svi studenti sa gore navedenim simptomima treba da se testiraju i ukoliko su pozitivni, da se jave putem mejla prodekan.za.nastavu@arh.bg.ac.rs .

Nastavno i nenastavno osoblje Fakulteta sa navedenim simtomima, takođe je u obavezi da se testira i da o rezultatima testa obavesti upravu Fakulteta.

 

PRODEKAN ZA NASTAVU I STUDIJSKA PITANJA

v.prof. Nebojša Fotirić