UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Poziv za učešće na studentskoj radionici: “NAPRAVI KRUG” (15.08.–15.09.2021.godine)

radionica

ilustracija: Gart Britzman, (POP)culture, 2012) izvor: https://garthbritzman.com/popculture

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Udruženjem građana „Fokus art“ i partnerima JKP Gradska čistoća i JP Ada Ciganlija organizuje akciju RECIKLIRAJ – NAPRAVI KRUG u okviru koje će biti organizovana interdisciplinarna studentska radionica:

NAPRAVI KRUG!

Datum održavanja radionice: 15. AVGUST – 15. SEPTEMBAR 2021. godine.

 
U svetlu klimatskih promena i globalnog rasta zagađenja životne sredine uočava se rastuća potreba za aktivističkim delovanjem u oblasti ekologije, kojim će se probuditi svest, naglasiti značaj i započeti promena iz lokalnog konteksta. Upravo je aktivno delovanje pojedinca i buđenje svesti o ekološkim i humanitarnim problemima na lokalnom nivou način da svako da svoj doprinos globalnoj borbi za unapređenje kvaliteta životne sredine i pokrene male promene sa velikim uticajem.

Akcije u javnom prostoru, saradnja sa različitim strukama i uključivanje šire društvene zajednice mogu doprineti razvoju i implementaciji novih modela društvene odgovornosti i brige prema urbanom i prirodnom okruženju.

OPIS RADIONICE:

Zadatak radionice je izrada dve zajedničke interaktivne prostorne instalacije od ambalažnog otpada, koje će biti privremeno postavljene u prostoru JP Ade Ciganlije. Prostorna instalacija zamišljena je kao rezultat kreativnog mišljenja i praktičnog rada studenata arhitekture u saradnji sa mentorima i partnerima, u okviru datih tehničko-tehnoloških mogućnosti, a njena finalna formulacija biće definisana direktno kroz rad na radionici.

Cilj je da studenti kroz timski rad, saradnju sa različitim strukama i mentorima razvijaju, konstruišu i na kraju realizuju male projekte u vidu paviljona, urbanog mobilijara, umetničkog iskaza, skulpture, itd.

Prostorne instalacije će nakon radionice biti izložene u javnom prostoru Ade Ciganlije, a nakon završetka manifestacije biće donirane u humanitarne svrhe, čime će ciklus realizacije akcije i doprinosa biti simbolično zatvoren.

Detaljnije informacije o zadatku i očekivanim rezultatima studenti će čuti na uvodnom predavanju. Radionica će se odvijati na srpskom jeziku.

PRIJAVA:
-Prijava zainteresovanih studenata vrši se slanjem kratkog videa u trajanju od maksimalno 30 sekundi, sa izjavom o motivaciji da učestvuju u radionici, na mejl: napravikrug@arh.bg.ac.rs

 

-Mogu se prijaviti studenti svih stepena studija.
-Broj učesnika je ograničen na 20.

 

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE: 15.08.2021.
Radionica će biti vrednovana sa 2 ESPB boda.