UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

DAS-2

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa na Doktorske akademske studije 2021/22 su objavljene u INFORMATORU:

INFORMATOR: DAS

 

TERMINSKI PLAN

prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu doktorskih studija

u školskoj 2021-2022. god.
PRVI UPISNI ROK

16 – 17. septembar 2021.       Prijava kandidata

17. septembar 2021. Objavljivanje liste prijavljenih kandidata na konkurs

17.septembar 2021. Primedbe kandidata na liste prijavljenih kandidata na konkurs

 

PRIJEMNI ISPIT

20.septembar 2021. 10-12h prvi deo – test

20.septembar 2021. 10-17h drugi deo – intervju

 

22.septembar 2021. Objavljivanje preliminarne rang liste

22.septembar 2021. Podnošenje žalbi kandidata nadležnoj Komisiji do 16h

22.septembar 2021. Rešenja Komisije po žalbama kandidata u 12h

22. septembar 2021. Podnošenje žalbi kandidata Dekanu do 12h

24.septembar 2021. Konačna odluka Dekana po žalbama kandidata u 16h

25.septembar 2021. Objavljivanje konačne rang liste u 12h

 

27-28. oktobar 2021.             Upis u prvu godinu doktorskih studija

1. oktobar 2021. POČETAK NASTAVE NA DOKTORSKIM STUDIJAMA