UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

ita

ito-logo1

Obaveštavamo vas da je Univerzitet u Beogradu za svoje studente dobio na raspolaganje jednu stipendiju japanske Fondacije ITO za školsku 2021/22. godinu. Osnovni uslovi za odobravanje stipendije su sledeći: 

 

  1. Kandidat mora biti nominovan od strane Univerziteta u Beogradu;
  2. Kandidat mora biti državljanin Republike Srbije (što dokazuje Uverenjem o državljanstvu) koji namerava da na nastavu na odgovarajućoj instituciju u Japanu kao student ili istraživač na poslediplomskom nivou (master program),započne od proleća ili jeseni 2021. godine i u Japanu provede minimum godinu dana. Oblast istraživanja nije ograničena;
  3. Kandidat mora imati visok uspeh na studijama i visoke lične kvalitete, a takođe i potrebu za finansijskom pomoći;
  4. Kandidat mora po dolasku u Japan kao primalac stipendije ITO fondacije prisustvovati orijentacionom sastanku;

 

* Bilo bi poželjno da kandidat u određenom stepenu (”to some degree”) govori i čita japanski, ali to nije obavezno.

 

Imajući u vidu pandemiju izazvanu virusom korona, Vlada Japana može uvesti posebna ograničenja kada je u pitanju putovanje u Japan, te Vas molimo da pažaljivo pročitate uslove za prijavu u Vodiču. ITO fondacija ne daje finansijsku podršku za studiranje na daljinu, izabrani kandidati moraju svoju stipendiju realizovati u Japanu.

 

Napominjemo da će sa kandidatima koji uđu u uži izbor biti organizovan razgovor, kako bi kandidati mogli dobiti nominaciju Univerziteta u Beogradu. 

 

Prijavni formular

Predlog sadržaja aktivnosti u formi koju je odredila ITO fondacija

Detaljne informacije o samoj stipendiji 

 

Krajnji rok za dostavljanje kompletne konkursne dokumentacije je 18. septembar 2020. godine. Dokumentaciju, uz odgovarajuće propratno pismo u kome su navedeni kontakt podaci kandidata, dostaviti na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, 11000 Beograd. S obzirom da se sva dokumentacija šalje u Japan, neophodno je da ona bude prevedena na engleski jezik, od strane sudskog tumača.