UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

BANER 2020

Zbog aktuelne epidemiološke situacije, uvid u radove, koji je bio predviđen u subotu, 04.07.2020. u 15 sati u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, biće sproveden online, zbog zaštite Kandidata kao i zaposlenih na Arhitektonskom fakultetu.

 

Uvid u radove će se odvijati na sledeći način:

  1. Nakon završetka procedure žalbi kandidata, do 12 sati u subotu, 04.07.2020. Komisija će uzeti sve validne prispele žalbe u razmatranje.
  2. Nakon završene procedure provere i postupanja po žalbama, 04.07.2020. posle 15 sati, Komisija će poslati kandidatima, na e-adresu sa koje je žalba poslata, izveštaj po predmetu žalbe, uporednu tabelu sa odgovorima kandidata i tačnim odgovorima, kao i skeniran obrazac za odgovore, na osnovu koga je kandidat bodovan.
  3. Sveske sa tačnim odgovorima mogu se preuzeti sa našeg sajta
  4. Na osnovu poslatih dokumenata, kandidat će moći da vidi odgovor Komisije po predmetu žalbe, moći će da utvrdi da li je baš njegov obrazac za odgovore taj koji je vrednovan, da li su njegovi odgovori tačno uneti u softver za ocenjivanje, moći će da uporedi svoje date odgovore sa tačnim odgovorima, i da proveri zbir bodova koji je osvojen.

Kandidat ima pravo da uloži žalbu Dekanu Arhitektonskog fakulteta po ranije propisanoj proceduri.

 

Komisija za sprovođenje upisa.

PRIJEMNI ISPIT: