UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

plakat-11

I  Z  L  O  Ž  B  A

 

selektuje najbolje studentske radove jesenjeg semestra u dve prethodne školske 2018/2019 i 2019/2020 godine sa temama na projektima

 

TURISTIČKI INFO I MEDIA CENTAR BEOGRADA i MUZEJ RAKIJE BEOGRAD.

Lokacija: Savamala, Beograd

 

Izložba je otvorena 21.02.2020. godine u Auli Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

Na predmetu STUDIO 03a – RAZVOJ PROJEKTA  studenti se kroz različite faze i elemente arhitektonsko- urbanističkog projekta, kao simulacije postupka projektovanja zgrada, upoznaju sa potrebnim sadržajem tehničke dokumentacije, kao i sa relevantnom regulativom iz domena arhitektonskog projektovanja i građenja, sagledavajući normativne uticaje na sam proces projektovanja.

Kroz izradu projekta sintetizuju se i unapređuju stečena znanja, uvažavajući svu kompleksnost struke. Ovakav zadatak iziskuje usaglašavanje različitih zahteva prilikom rešavanja konkretnog arhitektonskog problema. Takođe ima za cilj suočavanje studenata sa nužnošću i zahtevima timskog rada, što se simulira kroz razmenu i unapređenje različitih ideja i koncepata između studenata u timu.

Rad na zadatku podrazumeva istraživanja i uporedne analize različitih prostorno-funkcionalnih, oblikovnih i tehničkih rešenja, a poseban akcenat se daje projektovanju konstrukcije, materijalizaciji objekta i arhitektonskom detalju.

 

Rukovodilac predmeta – koordinator studijske celine:

v.prof. arh. Dragan Marčetić

 

Učesnici u nastavi:

 

Arhitektonske konstrukcije:

prof. dr Jelena Ivanović-Šekularac

prof. dr Ana Radivojević

v.prof. dr Aleksandar Rajčić

v.prof. Dragan Marčetić

doc. dr Ljiljana Đukanović

doc. dr Nataša Ćuković-Ignjatović

doc.  Zoran Stepanović

asistent Andrej Josifovski

asistent Nikola Macut

asistent Nevena Lukić

asistent Dijana Savanović

 

Arhitektonsko konstrukterstvo i konstruktivni sistemi:

v.prof. dr Žikica Tekić

doc. dr Ruža Okrajnov-Bajić

doc. dr Dejan Vasović

doc. dr Radojko Obradović

doc. dr Jefto Terzović

doc. dr Aleksandra Nenadović

doc. dr Jelena Milošević

asistent Darko Pavićević

asistent Milica Petrović

asistent Ana Kontić

asistent Isidora Ilić

 

Studenti saradnici:

Katarina Ognjanović

Ivana Lukić

Milica Milošević

Tijana Filipović, inž.arh.

Jovana Ropčević, inž.arh.

Tijana Stamenić, inž.arh.

Nikola Miletić, mast.inž.arh.

Ines Anić Radosavljević, inž.arh.

Jelena Blagojević, inž.arh.

Mitar Kovač, inž.arh.

Srećko Andrijanić, inž.arh.

Ognjen Graovac, mast.inž.arh.

Ana Nikolić, inž.arh.

Slađana Aničić, inž.arh.

Andrea Stanković, inž.arh.

Ilija Nikolić, dipl.inž.arh.

Aleksandar Majstorović

 

 

Koncept i organizacija izložbe:

v.prof. arh. Dragan Marčetić

asistent Andrej Josifovski

 

Naslovni plakat:

Slađana Aničić, inž.arh.

autor fotografija: Ana Gligorijević

IMG_8071 IMG_8059 IMG_8050 IMG_8113 IMG_8106 IMG_8100

plakat 22

001 (1)
001 (2)
001 (3)
001 (4)
002 (1)
002 (2)
002 (3)
003 (1)
003 (2)
003 (3)
004 (1)
004 (2)
004 (3)
004 (4)
005 (1)
005 (2)
005 (3)
005 (4)
pl
006 (1)
006 (2)
006 (3)
006 (4)
007 (1)
007 (2)
007 (3)
007 (4)
008 (1)
008 (2)
008 (3)
009 (1)
009 (2)
009 (3)
009 (4)
010 (1)
010 (2)
010 (3)
011 (1)
011 (2)
011 (3)
011 (4)
012 (1)
012 (2)
012 (3)