УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

plakat-11

И  З  Л  О  Ж  Б  А

 

селектује најбоље студентске радове јесењег семестра у две претходне школске 2018/2019 и 2019/2020 године са темама на пројектима

 

ТУРИСТИЧКИ ИНФО И МЕДИА ЦЕНТАР БЕОГРАДА и МУЗЕЈ РАКИЈЕ БЕОГРАД.

Локација: Савамала, Београд

 

Изложба је отворена 21.02.2020. године у Аули Архитектонског факултета Универзитета у Београду.

 

На предмету СТУДИО 03а – РАЗВОЈ ПРОЈЕКТА  студенти се кроз различите фазе и елементе архитектонско- урбанистичког пројекта, као симулације поступка пројектовања зграда, упознају са потребним садржајем техничке документације, као и са релевантном регулативом из домена архитектонског пројектовања и грађења, сагледавајући нормативне утицаје на сам процес пројектовања.

Кроз израду пројекта синтетизују се и унапређују стечена знања, уважавајући сву комплексност струке. Овакав задатак изискује усаглашавање различитих захтева приликом решавања конкретног архитектонског проблема. Такође има за циљ суочавање студената са нужношћу и захтевима тимског рада, што се симулира кроз размену и унапређење различитих идеја и концепата између студената у тиму.

Рад на задатку подразумева истраживања и упоредне анализе различитих просторно-функционалних, обликовних и техничких решења, а посебан акценат се даје пројектовању конструкције, материјализацији објекта и архитектонском детаљу.

 

Руководилац предмета – координатор студијске целине:

в.проф. арх. Драган Марчетић

 

Учесници у настави:

 

Архитектонске конструкције:

проф. др Јелена Ивановић-Шекуларац

проф. др Ана Радивојевић

в.проф. др Александар Рајчић

в.проф. Драган Марчетић

доц. др Љиљана Ђукановић

доц. др Наташа Ћуковић-Игњатовић

доц.  Зоран Степановић

асистент Андреј Јосифовски

асистент Никола Мацут

асистент Невена Лукић

асистент Дијана Савановић

 

Архитектонско конструктерство и конструктивни системи:

в.проф. др Жикица Текић

доц. др Ружа Окрајнов-Бајић

доц. др Дејан Васовић

доц. др Радојко Обрадовић

доц. др Јефто Терзовић

доц. др Александра Ненадовић

доц. др Јелена Милошевић

асистент Дарко Павићевић

асистент Милица Петровић

асистент Ана Контић

асистент Исидора Илић

 

Студенти сарадници:

Катарина Огњановић

Ивана Лукић

Милица Милошевић

Тијана Филиповић, инж.арх.

Јована Ропчевић, инж.арх.

Тијана Стаменић, инж.арх.

Никола Милетић, маст.инж.арх.

Инес Анић Радосављевић, инж.арх.

Јелена Благојевић, инж.арх.

Митар Ковач, инж.арх.

Срећко Андријанић, инж.арх.

Огњен Граовац, маст.инж.арх.

Ана Николић, инж.арх.

Слађана Аничић, инж.арх.

Андреа Станковић, инж.арх.

Илија Николић, дипл.инж.арх.

Александар Мајсторовић

 

 

Концепт и организација изложбе:

в.проф. арх. Драган Марчетић

асистент Андреј Јосифовски

 

Насловни плакат:

Слађана Аничић, инж.арх.

аутор фотографија: Ана Глигоријевић

IMG_8071 IMG_8059 IMG_8050 IMG_8113 IMG_8106 IMG_8100

plakat 22

001 (1)
001 (2)
001 (3)
001 (4)
002 (1)
002 (2)
002 (3)
003 (1)
003 (2)
003 (3)
004 (1)
004 (2)
004 (3)
004 (4)
005 (1)
005 (2)
005 (3)
005 (4)
pl
006 (1)
006 (2)
006 (3)
006 (4)
007 (1)
007 (2)
007 (3)
007 (4)
008 (1)
008 (2)
008 (3)
009 (1)
009 (2)
009 (3)
009 (4)
010 (1)
010 (2)
010 (3)
011 (1)
011 (2)
011 (3)
011 (4)
012 (1)
012 (2)
012 (3)