UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

obavestenje

UDRUŽENJE URBANISTA SRBIJE i REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD pod pokroviteljstvom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Inženjerske komore Srbije Organizuju MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP 16. LETNJU ŠKOLU URBANIZMA sa temom BUDUĆNOST GRADOVA I URBANIZMA

  • Grad i urbanizam u kontekstu svetskih perspektiva i globalnih tokova
  • Uticaj upravljačkog sistema (propisi, procedure, institucije) na uređenje gradskih prostora i razvoj urbanizma kao discipline
  • Aktuelne teme iz nadležnosti RGZ-a
  • Praktične i teorijske reakcije u srpskom gradu i urbanizmu na globalne klimatske promene i nedostatak odgovarajućih korektiva u gradskoj praksi (zeleni urbanizam i arhitektura, bioelektrična mobilnost, bioklimatska energetika, opšta reciklaža…).

 

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA

Rok za prijavu teme sa apstraktom do 300 reči na srpskom i engleskom jeziku 20.03.2019.

Prijavu tema sa apstraktom i finalnu verziju rada slati na e-mail adresu udruzenjeurb@gmail.com, urbanist@eunet.rs

Rok za slanje finalne verzije rada 25.04.2020. u maksimalnom obimu 8 stranica A4 formata, sa jednostrukim (single) proredom za celokupan rad (uključujući i grafičke priloge, rezime, literaturu, …)

 

INFORMACIJE I PRIJAVE UČEŠĆA

UDRUŽENJE URBANISTA SRBIJE,

11000 Beograd, Kneza Miloša 9,

Svetlana Jakovljević

Tel/faks +381 11 33 47 418, +381 63 81 05 864 +381 69 11 05 864

E-mail: udruzenjeurb@gmail.com, urbanist@EUnet.rs