UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

LHA_2500x1042

LafargeHolcim je u junu ove godine raspisao Konkurs za projekte profesionalaca, kao i avangardne ideje „Nove generacije“ koje kombinuju rešenja u oblasti održive gradnje sa arhitektonskom izvrsnošću.

Šesti konkurs ovog međunarodnog takmičenja je otvoren za prijave do 25. februara 2020. godine.

Nagradni fond iznosi ukupno dva miliona američkih dolara za istaknute projekte i rešenja u oblasti arhitekture, inženjeringa, urbanističkog planiranja, tehnologije materijala i gradnje, kao i povezanih oblasti.

Prijave za Glavnu kategoriju LafargeHolcim Nagrade uključuju održive građevinske projekte u naprednoj fazi dizajna, uz realnu mogućnost realizacije. Izgradnja/izrada ne sme biti započeta pre 1. januara 2019. godine.

Kategorija „Nova generacija“ (Next Generation) podrazumeva vizionarska projektna rešenja i avangardne ideje u preliminarnoj fazi dizajna, uključujući projektni studio i istraživački rad. Za učešće u ovoj kategoriji, autori ne smeju biti stariji od 30 godina.

Studenti i mladi profesionalci su dobrodošli za učešće u glavnoj kategoriji konkursa sa projektima koji su ušli u naprednu fazu dizajna.

Nezavisni stručni žiri u pet geografskih regija sveta će ocenjivati prijave primenjujući sveobuhvatne „ciljne kriterijume“ održive gradnje LafargeHolcim Fondacije. Kriterijumi se odnose na inovacije i primenjivost; etičke standardne i društvenu inkluziju; resurse i učinak na životnu sredinu; ekonomsku opravdanost i kompatibilnost;  kontekstualni i estetski uticaj. Konkurs promoviše cirkularno razmišljanje i smanjenje emisije CO2u svim disciplinama, a takođe identifikuje ideje sa najvećim potencijalom za rešavanje izazova današnjice u pogledu ubrzane urbanizacije i poboljšanja kvaliteta života.

Učešće na konkursu je besplatno, a prijave moraju biti sačinjene na engleskom jeziku na mrežnom formularu koji sadrži informacije o autorstvu, siže projekta, tehničke detalje, kao i fotografije i/ili ilustracije projekta. Uputstvo „Korak-po-korak“ detaljno objašnjava proces i prikazuje način pripreme prijave na www.lafargeholcim-awards.org

Od 2003. godine, LafargeHolcim Fondacija unapređuje razgovore o  održivoj  gradnji pretežno putem LafargeHolcim Nagrade, najznačajnijeg svetskog konkursa u oblasti održivog projektovanja. Fondacija je nastala na osnovu inicijative LafargeHolcim Grupe, globalnog lidera u oblasti građevinskih materijala i rešenja.

Link za prijavu radova https://application.lafargeholcim-awards.org/

Dodatne informacije https://www.lafarge.rs/otvoren-medunarodni-konkurs-lafargeholcim-nagrada-za-projekte-odrzive-gradnje