UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs za dodelu 1 (jedne) stipendije Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke

image2-bez_boje (1)

Raspisuje se Konkurs za dodelu 1 (jedne) stipendije Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke studentu Univerziteta u Beogradu sa fakulteta na kojima se podstiče razvoj menadžmenta, kao i drugih naučnih disciplina čiji je predmet unapređenje trgovine, za školsku 2019/2020 godinu.

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija sa fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kojima se podstiče razvoj menadžmenta kao i drugih naučnih disciplina čiji je predmet unapređenje trgovine, koji se u školskoj 2019/2020 godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

 

Odluka Formular