UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

logo

U okviru rada na Planu održive urbane mobilnosti – POUM (SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) organizujemo otvoreni anketni konkurs, sa željom da se u izradu Plana uključe studenti sa svojim kreativnim i inovativnim razmišljanjima i predlozima na zadatu temu.

Plan održive urbane mobilnosti je plan koji na inovativan način planira gradski transportni i urbani sistem a koji na održiv način zadovoljava, prvenstveno, potrebe ljudi. Ciljevi takvog planiranja su pristupačnost odredištu i uslugama, povećanje bezbednosti saobraćaja, smanjenje efekata staklene bašte i potrošnje fosilnih goriva, atraktivnost gradskih sadržaja, povećanje kvaliteta života, zdravija životna sredina, smanjeni štetni uticaj na zdravlje građana, itd. Za razliku od tradicionalnog pristupa urbanističkog i saobraćajnog planiranja, POUM/ SUMP stavlja poseban naglasak na uključivanje i učešće građana i ostalih subjekata, kroz usklađivanje odluka u različitim sektorima: saobraćaj, prostorno i urbanističko planiranje, privredni razvoj, društvene delatnosti, zdravlje, bezbednost, energija, itd.

 

Prezentacija konkursa Vizija održive urbane mobilnosti održaće se na Arhitektonskom fakultetu u četvrtak 14.11.2019. godine u okviru predmeta Menadžment u arhitekturi, dr Danila Furundžića u sali 235 od 12 do 14 sati.

 

Organizatori konkursa:

CEP, CeS.TRA i Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda.

Zadatak konkursa:

Pošaljite svoje fotografije, crteže, slike, 3D ilustracije, snimke ili kratke priče kojima ćete pokazati vaš stav – viđenje teme održive urbane mobilnosti. U kakvom Beogradu biste želeli da živite, kakvim ulicama želite da hodate, vozite bicikl, trotinet ili automobil? Kakve autobuse, tramvaje i trolejbuse biste voleli da vidite na ulicama našeg grada? Pokažite nam šta je to što bi, po Vašem mišljenju, ulepšalo svakodnevnicu i olakšalo kretanje ulicama Beograda.

Uslovi konkursa:

Kategorije učesnika: studenti i ostali kreativni građani.

Teme:

 1. Prostor – dati svoje viđenje poželjnog gradskog okruženja – ulica, trgova, parkova, skverova,… oslobođenog saobraćajnih gužvi i prepreka. Kako zamišljate javni prostor kojim želite da hodate, vozite bicikl ili koristite druge održive vidove kretanja za svakodnevne obaveze, kao što su odlazak na posao, u školu, na fakultet, u nabavku, ali i za rekreaciju i slobodne vreme.
 2. Vozila – dati svoj predlog za futurističke, inovativne, savremene ili klasične modele individualnih vozila ili sistema prevoza koji bi mogli da se primene na prevoz u gradu kako bi se se on uredio i unapredio.

Forma:

 1. Grafički prilog – crtež (klasični crtež rukom u svim crtačkim tehnikama, ilustracija, digitalni crtež rađen na kompjuteru), slika (slika izrađena bilo kojom slikarskom tehnikom – kolaž, mozaik, street art,…), fotografija (digitalna fotografija, foto-kolaži, foto-montaže)
 2. Video prezentacija – multimedijalni rad (video-radovi, klipovi, gifovi, instalacije,…)
 3. Kreativni tekst (slogan, kreativni rad, lirski rad – kratka priča, kolumna,…)

Rokovi:

Konkurs je otvoren od 01. 11 2019. godine. Svi pristigli radovi će biti prikazani na izložbi sa katalogom i recenzijom.

Predlozi se mogu predavati individualno ili kao grupni rad.

Rok za predaju radova: nedelja 15. decembar 2019. godine u 23:59 časova, na adresu sump.beograd@gmail.com

Svečano proglašenje nagrađenih radova i uručenje nagrada će se obaviti u, sredu 15. januara 2020. godine, u okviru otvaranja izložbe.

Spisak nagrađenih radova biće objavljen na www.bgsaobracaj.rs i FB strani Plan održive urbane mobilnosti Poum-Sump.

Izložba svih pristiglih radova će biti organizovana u Nacionalnoj galeriji Beograd, Dositejeva 1, Beograd.

Web izložba konkursnih radova biće postavljena na sajtu www.bgsaobracaj.rs i FB strani Plan održive urbane mobilnosti Poum-Sump najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata konkursa.

Žiri:

Žiri će vrednovati pristigle radove a autori rada sa najvećim brojem poena će biti dobitnici nagrada.

Članovi žirija:

 1. Marko Stojčić, dia, glavni urbanista – predsednik
 2. Prof. Mileta Prodanović, slikar i pisac
 3. Prof. Branimir Karanović, grafičar i fotograf
 4. Prof. dr Branimir Stanić, dis
 5. Prof. dr Ivan Rašković, dia
 6. Gordana Marković, dis
 7. Svetlana Jovičinac, dia
 8. Ljubina Stefanović-Tasić, dia
 9. Jasna Stojiljković-Milić, dig

Organizacioni odbor:

 1. Ognjen-Petar Todorović, dis
 2. Stefan Knežević, dis
 3. Kristina Jeftić, dis

Organizatori konkursa podržavaju multidisciplinarnost u radu kao osnovnu preporuku za izradu konkursnih rešenja.

Za više informacija, posetite web stranu www.bgsaobracaj.rs, FB stranu Plan održive urbane mobilnosti Poum-Sump, ili pišite na adresu sump.beograd@gmail.com

Format za predaju radova:

Radovi se predaju isključivo elektronski, u vidu: grafičkog priloga, video prezentacije i teksta.

 1. Grafički prilozi se predaju (šalju) u formatu .jpg ili .eps sa rezolucijom 300dpi, kao 1 ili 2 plakata dimenzija B1 (70×100 cm).
 2. Video prezentacije se šalju u nekom od standardnih formata (.avi, .mp4, i sl.) dužine trajanja do 5 minuta.
 3. Kreativni tekstovi su do 2500 karaktera (bez razmaka) u .doc ili .docx formatu.

Uz grafičke priloge i video prezentacije obavezno je tekstualno objašnjenje koncepta u dužini od 200 do 500 reči. Troškove štampe plakata i pripreme izložbe snose organizatori.

Način predaje radova:

 1. Elektronski, e-mail-om na adresu sump.beograd@gmail.com, sa naslovom: Konkurs_Tema rada
 2. Elektronski, koristeći: WeTransfer sistem za prenos

U slučaju opcije 2. obavezno je poslati i e-mail obaveštenje o podnetom radu na adresu sump.beograd@gmail.com

Nagrade:

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 12 radova i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije konkursa dodeliće se nagrade prema sledećoj raspodeli:

Nagrade na temu PROSTOR:

 1. nagrada: 1 Bicikl (za odrasle)
 2. nagrada: 1 Trotinet (za odrasle)
 3. nagrada: 1 Komplet vidljivosti

Nagrade na temu VOZILA:

 1. nagrada: 1 Bicikl (za odrasle)
 2. nagrada: 1 Trotinet (za odrasle)
 3. nagrada: 1 Komplet vidljivosti

web: www.bgsaobracaj.rs

FB: Plan održive urbane mobilnosti Poum-Sump

POUM Bg_Plakat