UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Konkurs: Evropski program ERASMUS+ K1 – projekti razmene studenata visokoškolskih institucija

maxresdefault (1)

POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE U OKVIRU INTER-INSTITUCIONALNOG SPORAZUMA SA UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA, VENECIJA, ITALIJA

 

Za akademsku 2019/20. godinu, odnosno za prolećni semestar planirana je 1 mobilnost za studente Arhitektonskog fakulteta u Beogradu:

 

Na konkurs se mogu prijaviti studenti 1. ili 2. godine

MAS Arhitektura (modul arhitektonske tehnologije)

MAS Arhitektura (modul arhitektura)

 

Period boravka je 6 meseci – prolećni semestar februar/jul

 

Proces selekcije obavlja se posredstvom online platforme Univerziteta u Beogradu

MOBION 

 

Konačnu selekciju učesnika u programu mobilnosti vrši Università IUAV di Venezia, Venecija, Italija,

po prijemu potpune dokumentacije.

 

Rok za registraciju kandidata putem MOBION platforme počinje 28.10.2019.

Rok za registraciju kandidata putem MOBION platforme je do 18.11.2019.

 

OPŠTI USLOVI ZA STUDENTE: prosečna ocena u toku studija 8,5 i više.

 

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA ONLINE REGISTRACIJU STUDENATA PUTEM MOBION PLATFORME

 

 1. Transcript of Records (prepis svih ocena iz dosadašnjeg ciklusa studiranja, izdaje Studentska služba Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, dokument mora biti preveden na engleski jezik i overen kod sudskog tumača, skeniran i priložen uz on-line prijavu)

 

 1. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees (uverenje o diplomiranju, izdaje Studentska služba Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, dokument mora biti preveden na engleski jezik i overen kod sudskog tumača, skeniran i priložen uz on-line prijavu)

 

 1. Learning Agreement (Ugovor o mobilnosti, dokument se preuzima na ovom linku http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments, student ga popunjava sa svim naznačenim podacima o studijskom programu za koji aplicira u inostranstvu i broju ESPB kredita kao i sa podacima o studijskom programu koji pohađa u naznačenoj školskoj godini na matičnom fakultetu;)

 

VAŽNO:

1) ESPB koordinatori AF prof. Vladimir Lojanica i prof. Ana Nikezić,  proveravaju podudarnost programa i odobravaju mobilnost u skladu sa kriterijumima priznavanja ESPB kredita;

2) Popunjen, odštampan, potpisan, pečatiran i zaveden formular od strane studenta i prodekana za nastavu (4 primerka) se skenira i prilaže uz online prijavu. 1 kopija ostaje u arhivi fakulteta, 1 kopija se dostavlja Studentskoj službi, 1 kopija koordinatoru za studentsku mobilnost i 1 kopija ostaje studentu da je priloži uz on-line prijavu).

Uputstvo za popunjavanje ugovora o mobilnosti (Learning Agreement) možete videti na priloženom linku u dokumentu (prikačen PDF)

 

 1. Recommendation Letter (pismo preporuke jednog ili više profesora sa matičnog fakulteta – pisano na engleskom jeziku)
 2. Motivation Letter (motivaciono pismo studenta – pisano na engleskom jeziku max 500 reči):
 • naziv studijskog programa za koji ste zainteresovani
 • razlozi za pohađanje izabranog studijskog programa
 • očekivanja od izabranog studijskog programa
 • zainteresovanost za određene teme koje se proučavaju na izabranom studijskom programu
 • veza izabranog studijskog programa sa budućim profesionalnim ciljevima studenta.

 

 1. Confirmation of Enrolment (uverenje o upisu, izdaje Studentska služba Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, dokument mora biti preveden na engleski jezik i overen kod sudskog tumača, skeniran i priložen uz on-line prijavu)

 

 1. Language Certificate (uverenje o nivou znanja stranog jezika) – nivo jezika se dokumentuje sertifikatom kursa jezičkih škola ili sertifikatom položenih međunarodno priznatih ispita: IELTS / TOEFL / CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE,… (engleski jezik), ostalih stranih jezika prema zahtevu inostranog univerziteta; skeniran dokument se prilaže uz on-line aplikaciju)
 2. Copy of Passport (skenirana prva strana pasoša)
 1. CV (na engleskom jeziku)
 2. PHOTO (portret)

 

Za proceduru potpisivanjaLA (Learning Agreement) i sva dodatna pitanja možete se obratiti Ružici Pavlić, koordinatoru za akreditaciju, međunarodne ugovore i studentsku mobilnost, ruca@arh.bg.ac.rs / tel: +381 11 3218 767

 

Aplikacije sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.