UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Projekt “DANUrB”: Održana putujuća izložba na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu uz sastanak stejkholdera i prikaz filma: “Donau, Dunaj, Duna, Dunav, Dunarea“

DANURB FOTO 1

Zvanično otvaranje putujuće DANUrB izložbe održano je 28. maja 2019. godine na Arhitektonskom fakultetu. Izložbu su otvorili prodekan Fakulteta, prof. dr Ana Nikezić, direktor Austrijskog kulturnog foruma u Beogradu, g-din Johanes Iršik, prof. dr Aleksandra Đukić, projekt menadžer i Ina Ivančeanu, predstavnik organizacije OIKODROM, koja je i osmislila izložbu.

DANURB FOTO 2

DANURB FOTO 3

Izložbi je prisustvuvalo preko 60 zvanica. U okviru otvaranja izložbe predstavljena je i strategija DANUrB projekta u cilju kontakta sa stejkholderima, a posle otvaranja prikazan je film o Dunavu: „Donau, Dunaj, Duna, Dunav, Dunarea“ proslavljenog austrijskog stvaraoca, Gorana Rebića.

DANURB FOTO 4

DANURB FOTO 5

DANURB FOTO 6

DANURB FOTO 7

DANURB FOTO 8

DANURB FOTO 9

DANUrB projekat – DANube Urban Brand je izgradnja regionalne mreže kroz turizam i obrazovanje radi jačanja „dunavskog“ kulturnog identiteta i solidarnosti. Projekat je finansiran od strane Evropske unije, kroz INTERREG Danube program prekogranične saradnje.

Više o DANUrB projektu:
DANUrB – INTERREG Danube programme: www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb
DANUrB – Facebook: www.facebook.com/DANubeUrbanBrand

Interreg_DANUrB_logo