UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Digitalni repozitorijum arhitekture i urbanizma druge polovine 20. veka: “Arhiva modernizma”

Arhiva_modernizma_frame_01

Predstavljamo Vam on-lajn arhiv građe o modernističkoj arhitekturi i urbanizmu Srbije i bivše Jugoslavije: “Arhiva modernizma” – digitalni repozitorijum arhitekture i urbanizma druge polovine 20. veka:

https://www.arhivamodernizma.com/

Autorke: Ljubica Slavković i Jelica Jovanović
Istraživačica: Jelica Jovanović
Saradnica: Jana Gligorijević

Projekat “Arhiva modernizma” je nastao kroz redovne istraživačke aktivnosti pojedinaca, te individualnih istraživačkih poduhvata. Tom prilikom je uspostavljen kontakt sa brojnim autorima, protagonistima projekata arhitektonske i urbanističke modernizacije posle Drugog svetskog rata, kao i sa radnim organizacijama u okviru kojih su ovi projekti nastajali, te je započeta digitalizacija dostupnog materijala: crteža, skica, projektne dokumentacije, fotografija, publikacija.

Međunarodni forum: “Stvaranje konkretne utopije: Arhitektura Jugoslavije, 1948–1980″ (12-15.11.2018) Centra za kulturnu dekontaminaciju (CZKd) bio je povod i prilika da se ovaj materijal učini dostupnim široj javnosti.

U realizaciji foruma pokrenut je projekat “Arhiva modernizma” koji predstavlja digitalni, on-lajn repozitorijum građe o modernističkoj arhitekturi i urbanizmu Srbije i bivše Jugoslavije. Cilj projekta jeste da ovu građu učini dostupnijom istraživačima i širem auditorijumu, da promoviše i popularizuje stvaralaštvo u arhitekturi i da pruži dodatne informacije o građenoj sredini koju svakodnevno koristimo.

CZKd i Do.co.mo.mo. Srbija nisu vlasnici prava na reprodukciju materijala: fotografije, crteži i tekstovi mogu podlegati autorskim pravima. Za kontakt sa vlasnicima prava možete se obratiti na admin@arhivmodernizma.com i poslati popunjeni zahtev koji će se proslediti vlasniku građe/prava na prikazivanje i reprodukciju.

Projekat su podržali: regionalna kancelarija fondacije Hajnrih Bel u Beogradu (Heinrich-Böll-Stiftung Serbia) i Do.co.mo.mo. Srbija.

Arhiva_modernizma_frame