UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

logo_iaeste_small_opt

Obaveštavamo zainteresovane da Nacionalni komitet IAESTE-a Srbije raspisuje konkurs za slanje studenata tehničkih fakulteta kao i fakulteta prirodnih nauka na STRUČNU PRAKSU U INOSTRANSTVU tokom letnjih meseci 2019. godine, a u trajanju od najmanje šest (6) nedelja. Konkursom su obuhvaćeni studenti svih Univerziteta u Srbiji.

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:
– da imaju status studenta u školskoj 2018/2019 godini;
– da su studenti koji tokom svog školovanja nisu gubili godinu;
– da im je prosečna ocena od početka studija veća od 7,50;
– da vladaju jednim od sledećih stranih jezika: engleskim, nemačkim ili španskim;
– da nisu stariji od 28 godina.

Konkurs je otvoren do 14. decembra 2018. godine.

Sa Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta pravo da konkurišu za praksu i usavršavanje imaju studenti:

IV godine studija Arhitektonskog fakulteta (I godina Master akademskih studija)

Neophodno je popuniti “on-line” prijavu, a zatim predati uverenje o položenim ispitima i podneti indeks na uvid u prostorijama IAESTE-a svakog radnog dana od 11.00 do 15.00 časova zaključno sa 14.12.2018. godine.

Kandidati će krajem decembra polagati ispit iz engleskog jezika, u prostorijama IAESTE (Beograd, Karnegijeva 4, I sprat). Termini i raspored polaganja će biti objavljeni na http://www.iaeste.ac.rs. Rezultati ispita će biti istaknuti na oglasnoj tabli IAESTE-a po završetku ispita.

Kandidat može biti oslobođen polaganja ispita iz jezika ukoliko poseduje odgovarajući međunarodni sertifikat (TOEFL, CAE, DaF, DELE i sl.) Originalni dokument se mora doneti na uvid prilikom prijave.

Po završetku konkursa fakulteti će, na osnovu prosečne ocene, utvrditi rang liste i dostaviti ih Pododboru IAESTE Beograd do 15.02.2019. godine.

Napomena: Za studente koji imaju mogućnost da preko Studentskih servisa svojih fakulteta obezbede spisak položenih ispita sa ocenama neće biti potrebno da, prilikom verifikacije prijave u kancelariji IAESTE-a, dostavljaju uverenja o položenim ispitima.

IAESTE-konkursBU-2019