UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

201718_Program_interne_mobilnosti_u_Srbiji

Sedam istraživačkih dana na Univerzitetu u Novom Sadu
Program interne mobilnosti u Republici Srbiji za studente doktorskih studija

Univerzitet u Novom Sadu će u okviru pilot-programa interne mobilnosti u Republici Srbiji, koji je pokrenula Zajednica državnih univerziteta Srbije, omogućiti po jednom studentu doktorskih studija sa svakog od državnih univerziteta da tokom školske 2017/2018. godine provede sedam dana na Univerzitetu radi konsultacija sa nastavnicima i istraživačima, prikupljanja građe u bibliotekama ili obavljanja eksperimenata u laboratorijama.

Univerzitet u Novom Sadu će gostujućim studentima platiti povratnu voznu ili autobusku kartu, obezbediti odgovarajući smeštaj u objektu za gostujuće profesore i istraživače, kao i ishranu u restoranu Studentskog centra.

Prednost imaju studenti doktorskih studija koji se bave istraživanjima u jednoj od sledećih prioritetnih oblasti Centra za strategijske i napredne studije Univerziteta u Novom Sadu: novi materijali i nanotehnologije; informacione i telekomunikacione tehnologije; biotehnologije; poljoprivreda i prehrambene tehnologije; energetska bezbednost i obnovljivi izvori energije; životna sredina i održivi razvoj; stabilnost društvene zajednice i geopolitika.

Javni poziv je otvoren do 1. septembra 2018. godine.

Studijski boravak treba realizovati najkasnije do 30. septembra 2018. godine.

Selekciju kandidata će vršiti posebna komisija Univerziteta u Novom Sadu.

Prijave sa motivacionim pismom, biografijom kandidata, potvrdom matičnog univerziteta o statusu studenta doktorskih studija i preporukom mentora, treba dostaviti na e-mail adresu Centra za strategijske i napredne studije Univerziteta u Novom Sadu: csns@uns.ac.rs i u štampanom obliku, na adresu:

Univerzitet u Novom Sadu – Centar za strategijske i napredne studije
Zgrada Rektorata, Ul. Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad