UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OASA-36040 i IASA-36040 – Konstruktivni sistemi: Junski ispitni rok – Termin i raspored polaganja ispita i kolokvijuma

Obaveštenje

Studijska celina:
Konstruktivni sistemi

Predmet:
OASA-36040 Konstruktivni sistemi
IASA-36040 Konstruktivni sistemi

Termin i raspored
Ispit iz predmeta Konstruktivni sistemi, za oba studijska programa, održaće se u subotu, 30. juna 2018. godine sa početkom u 14.00 časova u salama 218-228 prema utvrđenom rasporedu. Takođe, u subotu, 30. juna 2018. godine održaće se kolokvijumi sa početkom u 14.00 časova u amfiteatru.

Polaganje
U prvom ispitnom roku ispit podrazumeva predaju semestralnog rada. Semestralni rad čine obavezni prilozi i prilozi po izboru.

Obavezni prilozi:
• Grafički prilozi (osnove, preseci, izgledi i 3D prikaz rešenja u adekvatnoj razmeri 1:200 do 1:1000) organizovani na jednom plakatu dimenzija 70x100cm (koristiti templejt).
• Proces folio u vidu sveske A3 formata.
• CD sa svim prilozima uključujući i fotografije makete.

Prilozi po izboru:
• Maketa od adekvatnog materijala u pogodnoj razmeri.
• Video materijal, i sl.

Dinamika
14.00-15.00h – Postavka izložbe
15.00-16.00h – Prolazak kroz sale
16.00h – Prenos plakata u kabinet

Važna napomena: Za studente koji svoje plakate ne budu postavili do 15.00 časova smatraće se da nisu izašli na ispit u prvom ispitnom roku.

Ocenjivanje
Na ispitu je moguće ostvariti masimalno 30 poena:
• 10 poena za koncept
• 15 poena za razradu
• 5 poena za prezentaciju.

Iz kabineta