УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОАСА-36040 и ИАСА-36040 – Конструктивни системи: Јунски испитни рок – Термин и распоред полагања испита и колоквијума

Обавештење

Студијска целина:
Конструктивни системи

Предмет:
ОАСА-36040 Конструктивни системи
ИАСА-36040 Конструктивни системи

Термин и распоред
Испит из предмета Конструктивни системи, за оба студијска програма, одржаће се у суботу, 30. јуна 2018. године са почетком у 14.00 часова у салама 218-228 према утврђеном распореду. Такође, у суботу, 30. јуна 2018. године одржаће се колоквијуми са почетком у 14.00 часова у амфитеатру.

Полагање
У првом испитном року испит подразумева предају семестралног рада. Семестрални рад чине обавезни прилози и прилози по избору.

Обавезни прилози:
• Графички прилози (основе, пресеци, изгледи и 3D приказ решења у адекватној размери 1:200 до 1:1000) организовани на једном плакату димензија 70x100cm (користити темплејт).
• Процес фолио у виду свеске А3 формата.
• CD са свим прилозима укључујући и фотографије макете.

Прилози по избору:
• Макета од адекватног материјала у погодној размери.
• Видео материјал, и сл.

Динамика
14.00-15.00h – Поставка изложбе
15.00-16.00h – Пролазак кроз сале
16.00h – Пренос плаката у кабинет

Важна напомена: За студенте који своје плакате не буду поставили до 15.00 часова сматраће се да нису изашли на испит у првом испитном року.

Оцењивање
На испиту је могуће остварити масимално 30 поена:
• 10 поена за концепт
• 15 поена за разраду
• 5 поена за презентацију.

Из кабинета