UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Naslovna stranica publikacije ”Dejan Ećimović: Dokumenta” – Vladimir Stevanović

Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo knjigu „Dejan Ećimović: Dokumenta” autora dr Vladimira Stevanovića (izdavač: Orion art, Beograd, 2017)

Iz uvodnika V. Stevanovića:

“U godini izlaska ove knjige navršava se 15 godina od tragične smrti Dejana Ećimovića (1948-2002). Za to vreme, napori da se njegova profesionalna priča, koja počinje sredinom 70-ih i ima zenit 80-ih i početkom 90-ih, prikaže i protumači stručnoj i akademskoj publici ostali su na minornom nivou. Upravo sa tim motivom krenulo se u pripremu knjige. Osnovna namera je prikazati hronološki, u formatu dokumenata (objavljeni tekstovi, projekti, crteži i skice, katalozi izložbi, fotografije, arhivska građa, dopisi, novinski intervjui i neobjavljeni manuskripti) kompletnu karijeru jednog arhitekte (crtača) i teoretičara (pisca).

Dokumentacioni deo je prikupljen na osnovu Ećimovićevih lično sastavljanih biografija, portfolija i bibliografija i kao takav čini okosnicu knjige. Pored dokumenata, knjiga sadrži dva uvodna teksta koja su sastavili Bojan Kovačević i Mustafa Musić, Ećimovićevi bliski saradnici i dugogodišnji prijatelji. Kovačevićev tekst „Dejan Ećimović, tačkastom linijom unazad“ je lični zapis koncipiran u formi sećanja koji pruža vredne, inače nedostupne, podatke o Ećimovićevom privatnom životu, karakteru i afinitetima. Musićev tekst „In memoriam, Dejan Ećimović“ je sažet ali ucelinjen prikaz Ećimovićeve kompleksne radne putanje.

Dejan-Ecimovic-Dokumenta_Vladimir-Stevanovic_cover

Korice publikacije: ”Dejan Ećimović: Dokumenta” – Vladimir Stevanović

Knjigu zatvara tekst njenog urednika i priređivača, Vladimira Stevanovića. Tekst „Dejan Ećimović i teorije postmoderne“ analizira Ećimovićevu autorsku poziciju koja je nužno skopčana sa kompleksnošću postmodernog vremena u kojem je delovao. Paralelno sa istorijskim pregledom događaja značajnih za Ećimovićev rad, tekst skreće pažnju na društvene kontekstualnosti sadržane ne samo u njegovoj poetici, već i u recepciji od strane tadašnjih žurnalista, kritičara i istoričara, kao i recentne akademske produkcije. Tekst se posebno zadržava na Ećimovićevom teorijskom doprinosu koji je do danas ostao potpuno neistražen.”

Knjigu možete nabaviti u knjižarama Delfi.

Dejan_Ecimovic-Dokumenta_sadrzaj_01

Dejan_Ecimovic-Dokumenta_sadrzaj_02

Sadržaj publikacije

Dejan_Ecimovic-Dokumenta_portret

Iz publikacije – str.28-29 – Fotografija: Dejan Ećimović, portret (1981)

Dejan_Ecimovic-Dokumenta_24

Iz publikacije – str.56-57 – Ilustracija: D. Ećimović, Project no. 6, perspektiva (arhiv MSU)

Dejan_Ecimovic-Dokumenta_25

Iz publikacije – str. 272-273 – Ilustracije: D. Ećimović, „Projekt Palazzo nonfinito“

Dejan_Ecimovic-Dokumenta_26

Iz publikacije – str. 332-333 – Ilustracija: D. Ećimović, Cosmic Flyject (Japan Architect 395, 1990)
NASLOV: Dejan Ećimović: Dokumenta
AUTOR: dr Vladimir Stevanović
RECENZENTI: prof. dr Vladimir Mako, prof. dr Aleksandar Ignjatović, doc. dr Bojana Matejić
IZDAVAČ: Orion art, Beograd
ZA IZDAVAČA: Nadežda Kovačević
PREVOD: Marina Radosavljević, Jasna Šerić
GRAFIČKO UREĐENJE i PRELOM: Andrea Raičević, Matija Sadović
DIZAJN KORICE: Andrea Raičević
ŠTAMPA: Donat graf, Beograd
DIMENZIJE: 17 h 24 cm
POVEZ: tvrd povez
TIRAŽ: 150
BROJ STRANA: 574
ISBN: 978-86-6389-067-1
GODINA: 2017.
254