UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

International Training School And Workshop 2018: “Obnova fasada u cilju poboljšanja energetskih performansi”, 03-07.09.2018.

logo_cost

International Training School And Workshop 2018: “Obnova fasada u cilju poboljšanja energetskih performansi”

COST Action TU1403

Smanjenje potrošnje energije u zgradama i emisije ugljen-dioksida su dva od najvažnijih izazova sa kojima se suočava građevinska industrija. To se mora rešavati na efikasan način i bez ugrožavanja komfora i dobrobiti korisnika. Omotači zgrada su od najveće važnosti i mogu igrati ključnu ulogu u postizanju ciljeva EU za 2020. godinu koji se odnose na klimatske promene i održivost energije, istovremeno povećavajući dobrobit građana.

Adaptivne fasade nude dobre mogućnosti za smanjenje potražnje energije i poboljšanje kvaliteta unutrašnje životne sredine i zbog toga su ključne za postavljeni cilj, do 2020. i dalje, izgradnje zgrada nulte energetske potrošnje i emisije štetnih gasova. Radionica će razviti koncepte za jednu poslovnu zgradu i jednu stambenu zgradu u centru grada Beograda.

Training-School-2018_cover

OBLAST
Škola za obuku ima za cilj da učenike obrazuje o adaptivnim fasadnim sistemima uz pomoć vodećih međunarodnih stručnjaka u toj oblasti. Uz to, ovom inicijativom želi da ponudi privilegovanu mogućnost poslovnog povezivanja master studenata i mladih istraživača.

45 mesta je na raspolaganju
25 internacionalnih studenata doktorskih i master studija, koji će moći da dobiju subvenciju od strane COST-a
20 beogradskih studenata doktorskih i master studija

PROGRAM
Predavanja vodećih međunarodnih stručnjaka. Teme:
• Stanje razvoja;
• Konceptualni dizajn;
• Materijali i tehnologije;
• Modeliranje i simulacija;
• Procena funkcionalnosti i performansi.

Kolokvijum & sesije radionice
Učenje od kolega, stručnjaci pružaju podršku studentima doktorskih studija u razvoju metodologije istraživanja i naučnog pisanja.

Projektovanje – Vežbe
Trodnevne zajedničke vežbe, projektovanje uz stručnjake koji pružaju smernice i podršku.

Training-School-2018_02

ORGANIZATOR/MESTO
Prof. dr Aleksandra Krstić-Furundžić
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

KO MOŽE DA UČESTVUJE
Studenti doktorskih studija i završne godine master studija u oblastima: arhitektura, inženjerstvo ili fizika zgrade.
Zainteresovana lica treba da se prijave pomoću formulara, koji se može preuzeti ovde: Formular za prijavu

Internacionalni studenti doktorskih i master studija:
Molimo vas da pošaljete svoj popunjen formular za prijavu na adresu trainingschool2018@tu1403.eu

Beogradski studenti doktorskih i master studija:
Molimo vas da pošaljete svoj popunjen formular za prijavu na adresu akrstic@arh.bg.ac.rs

Training-School-2018_01

KOTIZACIJA
Internacionalni studenti doktorskih i master studija / 100 €
Kotizacija obuhvata prisustvo svim predavanjima, radionicu, izlet (poseta lokalitetima za studije slučaja), pauze za kafu i ručak, večeru dobrodošlice i potrebne štampane informacije.
Beogradski studenti doktorskih i master studija / 50 €
Kotizacija obuhvata prisustvo svim predavanjima, radionicu, izlet (poseta lokalitetima za studije slučaja), pauze za kafu, večeru dobrodošlice i potrebne štampane informacije.

SUBVENCIJA
Studenti doktorskih studija mogu dobiti subvenciju koja se finansira od strane COST Action TU1403. Međunarodni naučni odbor bira uspešne kandidate. 25 međunarodnih studenata doktorskih i master studija biće nagrađeno sa COST subvencijom (vrednost 500 €). Subvencija uključuje nadoknadu kotizacije od 100 €, plus 400 € za pokrivanje putnih troškova. Molim vas da pošaljete svoj popunjen formular za prijavu na adresu trainingschool2018@tu1403.eu

KONTAKT
Za dodatne informacije molimo preuzmite pozivnicu ili kontaktirajte organizacionu odbor: trainingschool2018@tu1403.eu

VAŽNI DATUMI
Rok za prijavu: 15. maj 2018.
Rok za prijavu učešća domaćih studenata je produžen do četvrtka, 31. maja 2018. godine.
Obaveštenje o prihvatanju učešća: 15. jun 2018. 
Training School: 03-07. septembar  2018.

Sve informacije o školi za obuku možete pogledati na zvaničnoj stranici: Training School 2018