УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Важно!
КОНКУРС ЗА БГ ПРАКСУ ПРОДУЖЕН ДО 25.АПРИЛА 2018!
Београд, 18.4.2018. – Данас је продужен рок за пријаве студената за програм Универзитетске радне праксе БГПРАКСА 2018 до следеће среде, 25.априла у поноћ.

2018_BG-Praksa

Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду позива студенте завршних година да се пријаве за учешће у програму Универзитетска радна пракса – БГ ПРАКСА 2018.

БГПРАКСА омогућава студентима да по јединственом моделу обављају стручну праксу у јавним и јавним комуналним предузећима, организационим јединицама Градске управе, установама културе и градским општинама и стекну практична знања, вештине и релевантно радно искуство током студија и на тај начин унапреде своје академско образовање.

Ове године у програму учествују: ЈКП „Београдски водовод и канализација“, ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈКП “Београд-пут“, ЈКП Паркинг сервис, “ЈП “Београдска тврђава” ЈКП „Погребне услуге “, ЈКП „Ветерина Београд“, ЈКП”Зеленило Београд”, Спортски центар „Олимп-Звездара, ЈКП „Инфостан технологије“ Београд, ЈКП “Градске пијаце”, Туристичка организација Београда, Арена Београд, у општинама: Општине Гроцка, Вождовац, Младеновац, Савски венац, Земун, Нови Београд, Библиотека „Милутин Бојић“, Библиотека града Београда, Историјски архив Београда, Кућа Легата, БИТЕФ театар, Музеј града Београда, Музеј афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара, Центар за ликовно образовање Шуматовачка, Библиотека “Димитрије Туцовић” Лазаревац, Завод за заштиту споменика културе, Дом омладине, Југословенско драмско позориште, Канцеларија за младе града Београда, Градско правобранилаштво града Београда, Служба за интерну ревизију града Београда, као и 15 секретаријата Градске управе.

Програм БГ ПРАКСА 2018 реализоваће се као тромесечна пракса а планирани почетак је 15. јуни 2018. Свим студентима – полазницима програма током трајања праксе биће обезбеђена накнада за топли оброк и превоз и менторска подршка из реда запослених у институцијама учесницама у програму.

Ангажовање у програму носи и одређени број додатних /некумулативних/ ЕСПБ бодова које факултети Универзитета у Београду препознају као релевантну ваннаставну активност студената или као обавезну стручну праксу.

Конкурс ће бити отворен од 22. марта до 17. априла 25. априла 2018. године и кандидати се могу пријавити искључиво електронским путем. Приликом пријављивања кандидатима ће од документације бити неопходна скенирана потврда о редовном студирању.

Конкурс (са детаљима о локацијама и позицијама за праксу, описом посла и условима за сваку позицију) и Водич кроз конкурс доступни су на сајту Центра за развој каријере www.razvojkarijere.bg.ac.rs, где се обавља пријављивање кандидата.

Програм Универзитетска радна пракса – БГ ПРАКСА реализује Центар за развој каријере Универзитета у Београду у сарадњи са Градском управом Града Београда од 2010. године. У протеклих осам година реализације преко 1800 студената са 26 факултета Универзитета у Београду стекло је прво радно искуство у институцијама чији је оснивач град.


2018_BG-Praksa_timeline

Кликнути за увећање

Списак позиција за Архитектонски факултет

ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“
Позиција: Референт инвестиционих радова

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА
Позиција: Практикант у Сектору за грађевинско земљиште – АРХИТЕКТ

ГО ВОЖДОВАЦ
Позиција: Аналитичар планске документације и програма из надлежности Града
Позиција: Практикант на пословима прегледа, контроле и овере техн. докумената

ГО ГРОЦКА
Позиција: Грађевински инжењер или архитекта

ГО ЗЕМУН
Позиција: Практикант у Одељењу за грађевинско-комуналне послове

ГО МЛАДЕНОВАЦ
Позиција: Практикант на пословима контроле техничке документације

ГО САВСКИ ВЕНАЦ
Позиција: Арх. или грађ. инжењер у Одељењу за грађ. и комуналне послове
Позиција: Практикант у Одељењу за инспекцијске послове
Позиција: Практикант у Одељењу за пројекте развоја – Арх. или грађ. инж.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ
Позиција: Млађи саветник на пословима туризма у Сектору за туризам и угоститељство

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
Позиција: Грађевински – архитектонски инжењер

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Позиција: Практикант на посл. припреме и доношењу урбанистичких планова

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Позиција: Архитекта

2018_BG-Praksa_plakat

Све информације о Универзитетској радној пракси БГ ПРАКСА 2018:
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/konkurs-bgpraksa-2018

Контакт:
Центар за развој каријере и саветовање студената
Универзитет у Београду
Студентски трг 1, Ректорат
11000 Београд
тел: 011/3207-419
e-mail: centar@razvojkarijere.bg.ac.rs