УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Фото © DANUrB

Interreg_DANUrB_logo

Прва национална DANUrB радионица у Смедереву
26. фебруар 2018.

Архитектонски факултет у Београду и Град Смедерево су започели нову фазу темељног DANurB истраживања кроз прву националну DANurB студентску радионицу у Смедереву. Ова једнодневна теренска радионица је одржана 26. фебруара 2018. године на различитим местима широм града, иако су временске прилике биле велики изазов.

Студенти I и II године Mастер академских студија Интегрални урбанизам и њихови ментори са факултета су посетили индустријско наслеђе (стару железару), историјско градско језгро са дунавским приобаљем, Смедеревску тврђаву и Градску кућу, где су имали заједничку радионицу са представницима и стручњацима из Градске управе и Регионалног завода за заштиту споменика културе. Радионицу је отворила Градоначелник града Смедерева Јасна Аврамовић.

2018_DANUrB_Smederevo_07

2018_DANUrB_Smederevo_08

Учесници радионице током посете старој железари, фебруар 2018. | Фото © DANUrB

2018_DANUrB_Smederevo_01

2018_DANUrB_Smederevo_02

Радионица са представницима и стручњацима из градске управе и регионалног завода за заштиту споменика културе, Градска кућа, Смедерево, фебруар 2018. | Фото © DANUrB

DANUrB пројекат – DANube Urban Brand је изградња регионалне мреже кроз туризам и образовање ради јачања „дунавског“ културног идентитета и солидарности. Пројекат је финансиран од стране Европске уније, кроз INTERREG Danube програм прекограничне сарадње.

Више о DANUrB пројекту:
DANUrB – INTERREG Danube programme: www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb
DANUrB – Facebook: www.facebook.com/DANubeUrbanBrand