UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat Tatjana Karabegović, dipl.inž.arh.

01/03/2018

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd

obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom ”Reprezentacija moderne arhitekture Beograda na filmu jugoslovenske produkcije od 1945. do 1968. godine” Tatjane Karabegović, dipl.inž.arh. dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u kancelariji 204, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.

Doktorska disertacija: „Reprezentacija moderne arhitekture Beograda na filmu jugoslovenske produkcije od 1945. do 1968. godine“ Izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije: „Reprezentacija moderne arhitekture Beograda na filmu jugoslovenske produkcije od 1945. do 1968. godine“