УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

01/03/2018

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
ул. Булевар краља Александра 73/II, Београд

обавештава да су докторска дисертација и извештај Комисије о оцени докторске дисертације под насловом ”Репрезентација модерне архитектуре Београда на филму југословенске продукције од 1945. до 1968. године” Татјане Карабеговић, дипл.инж.арх. доступне јавности у електронској верзији на интернет страници, а у штампаном облику у канцеларији 204, 30 дана пре усвајања извештаја на Наставно-научном већу, као и до одбране дисертације.

Докторска дисертација: „Репрезентација модерне архитектуре Београда на филму југословенске продукције од 1945. до 1968. године“ Извештај Комисије о оцени докторске дисертације: „Репрезентација модерне архитектуре Београда на филму југословенске продукције од 1945. до 1968. године“