UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Studenti druge godine MASA u poseti Vlasini: „Kreiranje i oblikovanje u prirodnom okruženju – predeo posebnih prirodnih odlika“

Studenti Arhitektonskog fakulteta u obilasku lokaliteta, oktobar 2017. | Foto © Sara Karać

Izveštaj sa dvodnevnog terenskog istraživanja i obilaska predmetne lokacije održanog 23.10 – 24.10. 2017. godine

Predmeti:  Studio M03U Projekat, Seminar i Radionica pod nazivom: „Kreiranje i oblikovanje u prirodnom okruženju_predeo posebnih prirodnih odlika“
Rukovodilac predmeta: van. prof. dr Biserke Mitrović
Saradnici: asis. Jelena Marić, Tamara Vuković.

Grupa od 13 studenata druge godine Master akademskih studija Arhitektura, zajedno sa van. prof. Biserkom Mitrović, asistentom Jelenom Marić, i saradnikom Tamarom Vuković posetili su Opštinu Surdulica, tačnije područje lokaliteta Vlasina. Osnovni cilj ove posete bio je razvijanje odnosa studenata prema prirodnom okruženju neposrednim detaljnim terenskim istraživanjem, kao i kontakti i konsultacije sa predstavnicima javnog sektora, odnosno gradskih institucija.

2017-Vlasina_02

2017-Vlasina_03

Jezero Vlasina, oktobar 2017. | Foto © Sara Karać

Organizacija obilaska lokacije i realizacija ovakvog vida saradnje između Arhitektonskog fakulteta i Opštine Surdulica. U okviru zvaničnog sastanka studenti su svečano dočekani od strane predstavnika Opštine, koji su prezentovali svoje razvojne vizije, ideje, probleme i prednosti, kao i potencijalne projekte za područje lokaliteta Vlasina.

Studentima je dodeljen sav dostupan materijal, a opis rada na predmetu, kao i cilj buduće saradnje predstavljen je od strane predmetnog nastavnika. Značajne informacije o širem području, ali i potencijalnim lokacijama planiranim za razvoj urbanističkih projekata na Vlasini studentima su detaljno prikazane prilikom obilaska same lokacije. Posebno je istaknuta potreba adekvatnog sistemskog bavljenja ovim temama, kako bi se kvalitetno odgovorilo na aktuelne zahteve kako javnog tako i privatnog sektora i investitora, a u cilju celovitog sagledavanja svih razvojnih mogućnosti.

2017-Vlasina_01

2017-Vlasina_04

Van. prof. Biserka Mitrović sa saradnicima i studentima Arhitektonskog fakulteta u poseti Opštini Surdulica, oktobar 2017. | Foto © Sara Karać

Zahvaljujući ovako organizovanoj i realizovanoj formi stručnog putovanja i saradnje fakuleta, kao akademske institucije i Opštine Surdulica, studenti su imali priliku, ne samo da prikupe potrebne informacije sa terena neophodne za uspešnu realizaciju projekata, već i da se kroz ovakav vid participacije upoznaju sa stanjem i realnim mehanizmima upravljanja, planiranja i izgradnje prostora na teritoriji Srbije. U tom smislu, to je i prilika da se studentski rad realizuje na najbolji mogući način, a razvojni potencijali lokaliteta Vlasine promovišu.

2017-Vlasina_05

2017-Vlasina_06

Studenti Arhitektonskog fakulteta u obilasku lokaliteta, oktobar 2017. | Foto © Sara Karać

Ovim stručnim putovanjem takođe je uspostavljena dalja saradnja u smislu tehničke i stručne podrške za realizaciju izložbe studentskih radova i pratećeg materijala u okviru predmeta MASA – Studio M03U – „Kreiranje i oblikovanje u prirodnom okruženju_predeo posebnih prirodnih odlika“, rukovodioca predmeta: van. prof. dr Biserke Mitrović. Takođe, dogovorena je i poseta i učešće predstavnika Opštine na završnoj odbrani i izložbi studentskih radova predviđenoj za mesec januar 2018. godine.

2017-Vlasina_07

2017-Vlasina_08

Studenti Arhitektonskog fakulteta u obilasku lokaliteta, oktobar 2017. | Foto © Sara Karać