UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Bauhaus Residence_2018

bauhaus-dessau-unesco

Izvor:
http://www.bauhaus-dessau.de/en/bauhaus-residency/open-call-2018.html

Bauhaus fondacija u Desauu u Nemačkoj objavila je međunarodni poziv za tromesečne rezidencije umetnika u Bauhaus Schlemmer House u 2018. godini, koji je otvoren do 6. septembra 2017. godine. Program je namenjen umetnicima koji su zainteresovani za oblasti koje istorijski predstavlja Bauhaus, uključujući slikarstvo, dizajn, tekstil, arhitekturu, skulpturu, fotografiju i film.

Mogu se prijaviti umetnici svih nacionalnosti koji su aktivni u nekoj od tih oblasti, kao i oni čija je praksa trans-medijalna ili multisektorska.

Dvoje umetnika biće izabrano krajem oktobra za tromesečne rezidencije u 2018. godini.

Nema ograničenja u pogledu godina, ali konkurs nije otvoren za studente, a dobrodošle su i timske prijave.

Bauhaus fondacija obezbeđuje odabranim umetnicima prostor za boravak i rad u Šlemerovoj kući, mesečni budžet od 1.200 evra, mogućnost za prezentacije, performanse i učešće u diskusijama tokom boravka, podršku u istraživačkom radu, organizovanju događaja, tehničku pomoć i PR, javnu prezentaciju u Gropius House krajem na kraju rezidencijalnog boravka, gde će rad ostati do 2019. godine.

Obaveze umetnika su da nabave potreban materijal za rad, obezbede zdravstveno osiguranje, vizu ukoliko je potrebna i sredstva za pokriće životnih troškova.

Uz podršku Bauhaus fondacije, umetnici mogu da apliciraju i za dodatna finansijska sredstva koja su im potrebna tokom boravka.

Više o uslovima učešća i načinu prijavljivanja moguće je naći na sajtu Bauhaus fondacije.

Bauhaus Residence_2018_01

Rezidencijalni boravak u Šlemerovoj Bauhaus kući u 2017. godini | Foto © Bauhaus Foundation Dessau